Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

OPDAT WE NIET VERGETEN....

Door Jan Welling
De vader, echtgenote en dochter van Arno Budel


Op 3 maart 2001 overleed onze collega, sergeant-majoor instructeur Arno Budel, enige dagen na een ongeval tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. Arno was toen 35 jaar. Een tragedie!
Natuurlijk voor de LO&Sportorganisatie KL en dan vooral voor de direct betrokkenen.
Elk jaar staan we stil bij het overlijden van Arno tijdens de opening van onze Dienstvakdag.
Opdat we niet vergeten…

Voor de nabestaanden is de tragedie natuurlijk veel groter. Zij moesten verder zonder hun geliefde.
De rest van hun leven zullen ze de herinnering aan de hun: geliefde, vader, zoon of broer met zich meenemen en koesteren. Iedereen op zijn of haar eigen manier.
Met dit in mijn herinnering kreeg ik een vraag doorgestuurd die me meteen raakte en tot actie aanzette: dit gaan we regelen!!

Berry Budel (broer van Arno) vertelt:
“Natuurlijk is voor ons, als gezin, het leven verder gegaan, met ups en downs.
Mijn vader koestert de herinnering aan Arno door zich (regelmatig) te kleden in het LO&Sport tenue wat Arno in die tijd droeg.
Hij voelt dan de aanwezigheid van Arno en heeft daar steun aan.
Echter, na 20 jaar is de kleding eigenlijk wel versleten.Is het mogelijk om voor mijn vader een set nieuwe kleding te krijgen?”

Mij raakte de tragiek in die vraag. Maar ook het mooie in de vraag… Natuurlijk gaan we dit regelen!!
Na een paar telefoontjes zei ons KPU bedrijf meteen haar medewerking toe: ondanks de huidige tekorten maken we dit in orde!

Zo heb ik, namens het Dienstvak LO&Sport Koninklijke Landmacht, onlangs een set nieuwe functionele kleding aan de familie mogen overhandigen in de hoop dat vader Budel (en uiteraard de rest van de familie) de herinnering aan Arno hiermee dichtbij blijft voelen en koesteren.

De nagedachtenis aan Arno Budel, nabij de klimtoren van de Bernhardkazerne in Amersfoort

Ook de LO&Sportorganisatie zal Arno nooit vergeten. Elk jaar staan we stil bij zijn overlijden, om hem te eren en te gedenken. Daarnaast geven we een signaal aan de huidige generaties: blijf scherp! Ons werk is nooit zonder risico’s!
Daarmee geven we deze tragische gebeurtenis meer betekenis dan ‘alleen een ongeluk’.

Opdat we niet vergeten…

Publicatiedatum: 26 februari 2021