Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

INTERVIEW MARNIX DE JONG, PROJECTLEIDER
DEFENSE TRAINING & COACHING SYSTEM (DTCS)

Door de redactieraad

Alle LO&Sportgroepen van de KL zijn in de afgelopen maanden bezocht door Ron Kaag en Marnix de Jong, om te inventariseren welke hardware er geleverd moet worden om de sportgroepen in ‘the cloud’ te kunnen laten werken met diverse soft- en hardware van fitness-gigant Technogym en Garmin (smartwatches). Vanwege de grote functionele impact die hij heeft op het nabije reilen en zeilen van de werkvloer, is het dan ook de hoogste tijd om Marnix uitgebreid voor te stellen aan al onze vrienden van het dienstvak LO&Sport.

Marnix, hoe ben jij voor de functie van projectleider Professioneel Trainen in beeld gekomen? Kun je voor niet-ingewijden jouw functie beschrijven op hoofdlijnen? Vind je de complexiteit van jouw functie wel goed ingeschaald, er vanuit gaande dat je functionele contacten onderhoudt tot op het niveau van generaal?
“Het DTCS is eigenlijk voortgekomen uit de vervanging van alle fitness apparatuur van defensie, welke 5 jaar geleden heeft plaats gevonden. Vanuit mijn toenmalige functie heb ik dit vervangingsproject krijgsmacht breed uitgerold en daarin al aan de voorkant de keuze gemaakt om de fitnessapparatuur te laten uitrusten met apparatuur voor een evt. toekomstig digitaal begeleidingssysteem. In de loop van de jaren heb ik samen met de LO&Sportorganisatie en de sport POC van de andere OPCO’s de behoefte concreter gemaakt en vertaald in een aantal pilots. Hieruit is het huidige DTCS voortgekomen en dit heeft eind 2018 geresulteerd in een geformaliseerde behoeftestelling met een PROJO DTCS om de implementatie binnen CLAS te begeleiden. Binnen het project heb je te maken met afstemming tussen zowel de opdrachtgever CLAS en de uitvoerende organisaties zoals JIVC, staf CLAS en LO&Sportorganisatie om gezamenlijk tot een zo concreet mogelijk bruikbaar systeem te komen. De complexiteit heeft dus te maken met het synchroniseren van deze verschillende spelers om tot een eenduidig resultaat te komen dat is afgestemd met de eindgebruiker: de LO&Sportorganisatie.”


 Hoe heb jij de benodigde  ICT-kennis voor deze functie opgedaan?
“De kennis mbt ICT heb ik altijd al gehad vanuit intrinsieke geïnteresseerdheid en door het gewoon te doen. Binnen mijn functie moet je wel weten hoe de opbouw van het systeem is maar je hoeft inhoudelijk niet alles te weten. Ik ben niet opgeleid als programmeur, maar ik weet wel de juiste mensen te koppelen om een uiteindelijk resultaat te bewerkstelligen binnen de gestelde randvoorwaarden.”

Gezien de ICT-relatie met sport: maak jij zelf gebruik van digitale ondersteuning voor je trainingen? En als we het daar over hebben, hoe sportief ben je eigenlijk?
Ik maak al sinds 1995 gebruik van ICT ondersteunende sport systemen en ben begonnen met de toenmalige Polar X-trainer met bijbehorende software op Windows 95 en gebruik op dit moment de huidige combinatie tussen het Garmin sporthorloge en het Mywellnes systeem. Ik sport zelf 3 tot 4 keer per week en train rond de wedstrijd afstand van 10km wat dus inhoudt dat ik altijd tussen de 8 – 15 km hardloop per training, gemiddeld 40km per week. Verder fiets ik gemiddeld 2x per week met de racefiets richting de KHK Utrecht vanuit mijn huisadres in A’foort. Ik loop 3 verschillende 10km wedstrijden per jaar waarvan een in het voorjaar, zomer en het najaar.”


In een meeting met Garmin en Technogym is persoonlijk ervaren hoe goed jouw technisch Engels is, zowel schriftelijk als mondeling. Waar heb jij die expertise opgedaan?
“Mijn technisch Engels en schriftelijk communiceren heb ik opgedaan bij mijn vooropleidingen en verschillende uitzendingen die voor mij altijd in een internationaal gezelschap zijn geweest. Maar om nu te zeggen dat ik goed Engels kan……ik kan me wel goed redden in het Engels.”

Wat zie jij als de grootste bottleneck die dit project zou kunnen tackelen of ernstig vertragen?
“Op dit moment zijn we nog aan het zoeken naar een juiste vertaling van wat vanuit de AVG mag worden gebruikt binnen het platform en hoe je de privacy borgt van de werknemer. De AVG is op dit moment dus voorlopig nog iets waarmee ik aan het worstelen ben, over welke belangen er zijn vanuit verschillende spelers en hoe we deze vertalen richting een bruikbare oplossing binnen het DTCS. Het is in elk geval altijd een uitkomst tussen compromissen van wat mag, wat kan en wat werkzaam is.. “

 

Bovenstaande 5 vragen waren volledig ICT gericht. De redactie is ook benieuwd naar de kloof of link tussen ICT ontwikkelingen in combinatie met behoeftes op de werkvloer, toepasbaarheid in de praktijk, getoetst aan de huidige trainingsleer.

“Binnen het project wordt een afstemming gezocht met het Expertisecentrum van de LO&Sportorganisatie middels een vast POC (Bart Steenge), om zodoende de juiste vertaalslag te maken van het DTCS naar de LO&Sportorganisatie en ook een werkzaam systeem te creëren wat aansluit bij de behoefte. Hierdoor garanderen we ook een aansluiting bij de huidige doctrine van de LO&Sportorganisatie en zijn de lessen in de Defense Training Library (DTL) geschreven en gemaakt door de lo&s organisatie.”

Het is duidelijk dat het DTCS draait om de militair met digitale informatie te ondersteunen bij het trainen voor zijn fysieke en mentale fitheid. Welke parameters geschikt zijn om die (fitheids-)informatie te leveren is een cruciale vraag. Waar is (voorlopig) voor gekozen?

“Het DTCS en het verzamelen van biometrische data gaat uit van wat we mogen verzamelen van een werknemer conform de AVG wetgeving en wat je minimaal nodig hebt een om training te kunnen beoordelen. Voorlopig ontvangen we vanuit drie systemen data;

1)     Indoor fitness apparatuur ( Distance, Calories, Time, Moves, Heartrate, Type of Excercise, Reps, Sets, Kg, Range of
        Motion)

2)     Outdoor apparatuur (Type of Activity, Total Time, Total Distance, Speed, Elivation, Heartrate, Calories)

3)     Biometrics weegschaal (Weight, BMI, Fat Mass, Fat free Mass)

Op basis van de bovengenoemde gegevens kun je zowel de training beoordelen op inhoud, en het resultaat zien vanuit de biometrische weegschaal gekoppeld aan een trainingsplan vanuit de Defense Training Library (DTL).”


Als DMO voor externe leveranciers kiest, op welke wijze wordt bewaakt dat Defensie zijn onafhankelijkheid houdt. Zijn de problemen rond privacy van de informatie al opgelost?

De aanbesteding van het DTCS is op dit moment aan de gang en er wordt een leverancier uitgekozen die voldoet aan het door ons gestelde pakket van eisen. Binnen het DTCS hebben we te maken met het verzamelen van zogenaamde bijzondere persoonsgegevens van werknemers volgens de AVG. Daardoor is het DTCS aangepast om geheel te voldoen aan de door de AVG gestelde eisen conform privacy. Tijdens het ontwikkelen van het DTCS is dus privacy by default en privacy by design vanaf het begin meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. En heeft de werknemer regie over zijn eigen persoonsgegevens met wat hij wil delen en met wie.”

Publicatiedatum 27 maart 2019.