Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

HOE WORD JE VRIEND ???

Vriend Dienstvak LO&Sport

Word “Vriend Dienstvak LO&Sport”.
Laten we elkaar bereiken, boeien, binden, betrekken en bedienen! Ondersteun ons door jaarlijks 5 euro bij te dragen.

Natuurlijk kan de Stichting Vrienden Dienstvak LO&Sport zonder inkomsten niet bestaan. In de toekomst willen we via sponsors en adverteerders proberen inkomsten te genereren maar voorlopig zijn we afhankelijk van onze vrienden.

Daarom rekenen we op onze LO&Sportvrienden (van alle krijgsmachtdelen). Ondersteun je de doelstellingen van de Stichting, wordt dan "Vriend Dienstvak LO&Sport".

Voor slechts € 5 ben je vriend van de Stichting tot 1 januari van het volgende kalenderjaar.

Voor "vrienden" zullen er allerlei voordelen gaan komen zoals toegang tot extra informatie op de site en financieel voordeel bij activiteiten. Belangrijkste doelstelling in de opstartfase is vooralsnog echter het ondersteunen van de Stichting.

Inmiddels hebben al een aantal LO&Sportinstructeurs en oud-LO&Sporters aangegeven donateur te willen worden en ook de leden van het LO&Sportofficierenfonds zijn allen vriend/donateur. Hopelijk krijgen zij veel navolging.

Wil je "Vriend Dienstvak LO&Sport" worden, neem dan contact op met de penningmeester René de Jager via  r.dejager@fitforaction.nl  of maak € 5 over op Rabo-bankrekening "NL31 RABO 0148448976" van de Stichting Vrienden Dienstvak LO&Sport o.v.v. donateur en je naam en (mail)adres.
 
Heeft u vragen of opmerkingen aan het adres van de penningmeester, vul dan onderstaand contactformulier in.