Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

WATERLOO UNCOVERED
Door: Fred Jansen

In 2015 was het 200 jaar geleden dat de Slag bij Waterloo plaatsvond, een van de belangrijkste wapenfeiten voor de toen net opgerichte KL. Onze toenmalige C-LAS is in dat jaar een samenwerkingsverband aangegaan met de organisatie die het slagveld beheert en restauraties van oorspronkelijke gebouwen en aanwezige monumenten uitvoert. Een van de projecten die hier uit zijn ontstaan, is Waterloo Uncovered. Dit richt zich op archeologisch onderzoek op het slagveld. Dit is een initiatief van twee Britse officieren die hiermee twee doelen willen bereiken. Aan de ene kant meer kennis over de slag, aan de andere kant een stuk zorg voor veteranen. Het gaat hierbij dan vooral om veteranen met PTSS of psychische problemen als gevolg van missies, zowel actief dienend als buiten dienst. Zij krijgen de gelegenheid om met internationale collega’s van uiteenlopende leeftijd en missies samen twee weken op te trekken en ervaringen te delen. Sinds vorig jaar doen wij daar samen met het Veteraneninstituut ook aan mee en levert Nederland jaarlijks 2 actief dienende en 2 post-actieve veteranen.

Ook dit jaar zal van 7 tot 21 juli een opgraving op het slagveld plaatsvinden. Wij zijn dus op zoek naar twee actief dienende veteranen die aan dit project mee willen werken. Leeftijd of rang zijn niet belangrijk, wel of je uitgezonden bent geweest en hier gevolgen van ondervindt. Er is professionele medische begeleiding aanwezig. Op het gebied van archeologie of geschiedenis hoef je niets te weten,  daarvoor zijn deskundigen en studenten van de universiteit aanwezig die daar invulling aan geven en het graven begeleiden. Het is een soort CSI, waarbij men probeert vast te stellen hoe dingen zijn gegaan. Zo is vorig jaar gebleken dat de Fransen niet op 1 maar op 2 plaatsen het kasteel van Hougoumont zijn binnengedrongen en dat de schuur waar de gewonden heen waren gebracht op een andere locatie heeft gestaan dan tot nu toe werd aangenomen.

Bijgevoegd het verslag van vorig jaar en wat Waterloo Uncovered inhoudt en hoe het is ontstaan.Heb je  interesse kunt u contact opnemen via Losport.veteranen@mindef.nl Dit geeft geen garantie tot deelname. Aanmelden graag voor 6 april 2018.

Publicatiedatum: 21 maart 2018