Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

Oprichting Veteranenvereniging
Door: Fred Jansen

Veteranen van de LO&Sport,

Om de binding te bevorderen en waar nodig veteranen te ondersteunen, zijn er bij de verschillende Wapens en Dienstvakken veteranenverenigingen opgericht. Veteranen van het Dienstvak LO&Sport zijn meestal uitgezonden op individuele basis of toegevoegd aan een eenheid. De LO&Sportorganisatie vindt dat het goed is om ook voor jullie, als Veteranen van de LO&Sport, een vereniging op te richten. Deze vereniging is op 30 januari 2018 daadwerkelijk opgericht.

30 januari 2018


Een Veteranen Vereniging LO&Sport die verbindt en daar waar nodig ondersteunt.

Binnenkort ontvangt u een schrijven op het huisadres wat de veteranen vereniging voor u kunt betekenen.

De missies na 1979 waaraan leden van het Dienstvak LO&Sport hebben deelgenomen zijn talrijk:

1.        Unifil /DIC          Libanon

2.        MFO Sinai          Egypte

3.        IFOR                  Bosnië

4.        SFOR                 Bosnië

5.        UNPROFOR        Bosnië

6.        UNMO                Bosnië

7.        KFOR                 Kosovo

8.        ECMM                Albanië

9.        EUFOR               Albanië

10.     ISAF TFE            Afghanistan

11.     ISAF TFU             Afghanistan

12.     ISAF PTG            Afghanistan

13.     UNFICYP            Cyprus

14.     MINUSMA          Mali

15.     Cie in de West  Curaçao

16.     EFP                   Litouwen

17.     NTMI                Irak

18.     SFIR                  Irak

19.     UNAVEM            Angola

20.     UNTAC              Cambodja

21.     UNMIS               Soedan

22.     ACCLDET           Verenigden Arabische Emiraten

23.     FSE                   Emiraten

24.     SSR                   Burundi

25.     BMDTF               Turkije

 

Mocht het zijn dat uw missie niet vernoemd is, geef dit svp aan via een mailbericht naar de algemene mailbox van de Veteranen Vereniging LO&Sport: Losport.veteranen@mindef.nl

De vereniging werkt samen met de Stichting Vrienden van het Dienstvak LO&Sport.


Met vriendelijke groet,

Fred Jansen
Secr Veteranen Vereniging LO&Sport

Publicatiedatum: 05 februari 2018