Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018
VETERANEN VERENIGING LO&SPORT

Door: Fred Jansen

Het bestuur van de Veteranen Verenging LO&Sport nodigt alle leden uit om de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op donderdag 13 september 2018. Aanvang 10.00 uur.

Waarom de ALV bijwonen?
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging.
Tijdens de ALV legt het bestuur aan de leden verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert de plannen voor 2018. Tevens wordt dit jaar het huishoudelijk regelement vastgesteld.

Vanaf 09.30 uur bent u welkom en staat een kopje koffie of thee voor u klaar.

Het Bestuur

donderdag 13 september 2018

Ontvangst:                 09.30 uur                             
Aanvang:                    10.00 uur

Einde:                       11.30 uur
Locatie:                      Traditiekamer LO&Sport Bernhardkazerne geb. Y te Amersfoort

Bij de vereniging zijn niet alle gegevens van u bekend. Kunt u de onderstaande gegevens aanvullen.

Graag deze antwoordstrook retour te zenden voor 1 sept 2018.

(per retour envelop of mail Losport.veteranen@mindef.nl )

*persoon:………………………………………………………………………………………………………………………………….

*Adres:…………………………………………………………………

*Postcode: ..……………             Plaats:….…………………………….

Telefoon(optioneel):……………………………………………………………

*E--mail:…………………………………………………………………

*verplichte velden ivm communicatie.

Alle informatie wordt uitsluitend gebruikt tbv de Veteranen Vereniging LO&Sport. Hierbij nemen wij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht.

U kunt gebruik maken van een envelop zonder postzegel naar onderstaand adres.

Veteranen Vereniging LO&Sport tav secretaris

Antwoordnummer 866 3800DA Utrecht

AGENDA

1.        Opening van de vergadering

2.        Vaststelling agenda

3.        Goedkeuring Huishoudelijk reglement VVLO&Sport

4.  Bestuursverkiezing
                - Alle huidige bestuursleden zijn bereid nog 1 jaar vol te maken;

- Er zijn nog twee bestuursleden vacant;

- Namen van (tegen-)kandidaten voor de overige functies kunnen worden   ingediend bij het secretariaat tot 3 (drie) dagen voor de vergadering.

5.        Plannen 2018/2019    

6.        Rondvraag

7.        Sluiting

Publicatiedatum: 21 juli 2018