Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


De LO&Sport Veteranenvereniging

Om de binding te bevorderen en waar nodig veteranen te ondersteunen, zijn er bij de verschillende Wapens en Dienstvakken veteranenverenigingen opgericht.

Veteranen van het Dienstvak LO&Sport zijn vaak uitgezonden op individuele basis of toegevoegd aan een eenheid.

Omwille van bovengenoemde redenen denken wij dat het goed is om ook voor de veteranen van de LO&Sport een vereniging op te richten. Een veteranenvereniging die verbindt en daar waar nodig ondersteunt.