Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

Werkzaamheden Sr BO&T VeVa (regio Noord)
Door Hans Feenstra


Onder het mom van onbekend maakt onbemind, heeft C-BO&T gp VeVa gevraagd mijn ervaringen en werkzaamheden over mijn functie als Sr BO&T VeVa op papier te zetten.
Eerst een korte introductie van de Begeleider Opleiding & Training groep Veiligheid en Vakmanschap (BO&T gp VeVa). De BO&T VeVa bestaat uit een Aooi en 3 SMI’s die elk een eigen regio hebben. Als SMI ben je verantwoordelijk voor de gang van zaken in je eigen regio. Er zijn gemiddeld 7 ROC’s, 3 BPV adressen en een paar LO&Sportgroepen die contact hebben met VeVa studenten. Op deze locaties vinden de werkzaamheden plaats. De Aooi is de Cdt, hij ondersteunt, begeleidt, geeft richting en leiding.

Leefstijl
Tijdens de VeVa opleiding wordt gestreefd naar een levenslange gedragsverandering van de lifestyle van VeVa studenten. Zo heb je invloed op de motorische ontwikkeling, draag je bij aan een gezonde levensstijl, de waarden en normen en het proces naar volwassenheid van VeVa studenten. Door deze bijdrage word ik intrinsiek gemotiveerd. De VeVa student is leergierig en gemotiveerd. 

De Welp is het symbool van de VeVa opleidingen

Tevens dragen wij als BO&T gp VeVa bij aan het oogmerk van de VeVa:
Minderjarigen in een vroegtijdig stadium te binden aan en te boeien voor de Defensieorganisatie. De adolescent fysiek en mentaal voor te bereiden op een functie binnen Defensie. Dit om de instroom bij Defensie beter te kunnen garanderen. Daarnaast is het oogmerk om Defensie meer zichtbaar te maken in de maatschappij, het bijdragen aan het verhogen van de arbeidsparticipatie en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten door het behalen van een startkwalificatie.

Doorlopende leerlijn
Om de gestelde doelen te behalen, zijn we vaak op de BPV en bij het BPV SRI-overleg aanwezig. Daar bewaken we, dat de fysieke doorlopende leerlijn doorloopt tijdens de stages en stemmen we de belasting – belastbaarheid af. In overleg met de aanwezige sportinstructeur borgen we de fijnafstemming v.w.b. de sportlessen. Op die manier zijn we een vraagbaak voor de vragen over de GROP en B-LTZ met hun verschillende leerjaren (cohorts) en niveaus van de studenten. Je neemt eventueel als functionaris beslissingen over aanpassingen in het FMOTP en/of documenten die op de BO&T gp VeVa SWR-pagina (op het MULAN-netwerk, red.) staan.

Er zijn voor de scholen fysieke documenten (O&T plan VeVa) ontwikkeld.
Brondocument LOFT VeVa 4.0 , het LOFT document met een VTV programma en Vorming van VeVa studenten zijn belangrijke documenten. De LO docenten en (militaire) instructeurs van de ROC’s gebruiken deze en halen hier hun informatie vandaan. Elk kwartaal gaan we langs alle scholen om assistentie en advies te geven over de documenten. We geven voorlichting, ondersteuning en bespreken de voortgang van het LOFT document. Bij problemen treden we op als mediator (tussen de branche en ROC).
Tijdens gesprekken met docenten, militaire instructeurs en coördinatoren is het handig om te weten met wie en/of hoe je in gesprek gaat. De huidige IK 2-1250 (druk 3)  is hierbij een zeer goed middel, waarbij je de communicatieve vaardigheden middels de juiste gesprekstechnieken kan toepassen. Wij zijn m.n. van het beïnvloeden van mensen. Als wij met ons enthousiasme en kennis de juiste leiderschapsstijl toepassen wordt dit gewaardeerd en zal het fysieke- O&T plan VeVa nog gedetailleerder gevolgd worden.
Het VTV programma en het schoenenprotocol worden alleen op de ROC’s toegepast. Tijdens de BPV stage zijn de verplaatsingen opgenomen in het stageprogramma.

De vier V's
De vorming van VeVa studenten is gebaseerd op de 4 kernwaarden van Defensie. De waarden en normen zijn als rode draad door de opleiding geschreven. De 4 V’s, Verbondenheid, Veiligheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid zijn thematisch gepland in de opleiding. 
Het  O&T plan VeVa is gebaseerd op Veelzijdig, Vaardig en Meervoudig Bewegen (VVMB visie ASM). Kennis hebben van de methodiek ASM  is een vereiste. We begeleiden en adviseren collega’s en LO docenten in de uitvoering van het VVMB tijdens de sportlessen aan VeVa studenten.

ASM
Door de methodiek  van ASM toe te passen, wordt een trainingsprogramma aangeboden waarbij veelzijdig,  vaardig en meervoudig bewegen centraal staat. Als basis staan de 10 grondvormen van bewegen (GVB). De GVB hebben wij in het FMOTP (voor de sportgroepen) verwerkt met daarnaast de coördinatieve vermogens. Tijdens het toepassen zullen nieuwe motorische zenuwbanen zich in de spieren ontwikkelen in m.n. het neuromusculaire systeem. De persoon krijgt hierdoor een breder bewegingsrepertoire waaruit hij kan kiezen bij b.v. een struikel partij.

Voorbeeld van een complexe w-up waarbij het RAMP protocol ook toegepast wordt.


Via een ASM-opgeleide instructeur is het mogelijk om in de database van ASM te kijken waarin 5000 ASM-lesvoorbeelden staan.  Voor meer interesse over hoe Yordi Vermaat (ASM-opleider & ex-marinier), denkt over het implementeren van ASM in de militaire wereld lees je op Sportknowhow.

FTAD
Andere taken die wij als BO&T gp VeVa hebben zijn o.a. het verzorgen van training, bijscholing en indien nodig instructie geven in het organiseren van de Functionele Tests Aanstellingskeuring Defensie (FTAD). De FTAD van de VeVa studenten wordt voorbereid door de LO docenten op de ROCs. 
BO&T gp VeVa zijn SME op het gebied van fysiek en mentaal voor Stichting Praktijk Leren. We worden betrokken bij het ontwikkelen van onderwijs en onderwijs leermiddelen.

Aanrader
De functie van Sr BO&T gp VeVa valt niet binnen de comfortzone van de LO&Sport instructeur. Dat maakt deze functie bijzonder en uitdagend, waarbij veel competenties ontwikkeld kunnen worden. Ik kijk met enorm veel plezier en waardering terug op mijn functioneren bij de BO&T gp VeVa. Deze functie is zeker een aanrader voor diegene die open staat voor ontwikkeling.
Bedankt voor de leerzame periode waarbij ik op vele plekken binnen deze paarse organisatie aanwezig mocht zijn. (Herken je alle plaatsen op de foto hieronder?)Publicatiedatum: 09 november 2022