Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
REÜNIE LUCHTMOBIELE SPORTGROEPEN
Door Tom Linthout

 

Op donderdag 20 oktober heeft de vijfjaarlijkse reünie van onze collega’s, die afgelopen 30 jaar werkzaam zijn geweest op de luchtmobiele sportgroepen, plaatsgevonden. Uitgenodigd waren alle gediende en oudgediende collega’s van de sportgroepen Oranjekazerne, Groot Heidekamp en Assen.

Na een openingswoord van commandant LO&Sportgroep Oranjekazerne, Kap Johan Sanders, en mooie woorden van de Chef Staf van de Luchtmobiele Brigade, Kol Van Dam, over de integratie van de sportgroepen binnen de Luchtmobiele Brigade, kon over worden gegaan tot een uniek en gezellig samenzijn. Na goed speurwerk naar gegevens van de oudgedienden is het de sportgroep Oranjekazerne gelukt om bijna 100 oudgedienden bij elkaar te krijgen. Mooi om te zien dat er uit iedere periode van de afgelopen 30 jaar collega’s aanwezig waren. Dit leverde een flink aantal mooie en sterke anekdotes op. Dit werd nog eens aangewakkerd door alle foto’s die verzameld waren over deze mooie periode.
Dat de luchtmobiele sportcollega’s de moeite hebben genomen om in zulke getale naar de reünie te komen, laat maar zien wat voor mooie binding er heerst binnen deze club maar ook zeker door alle energie die in de organisatie is gestoken door Smi Tom Linthout, Smi Jorno de Vries en Sgt-1 Rob Oosterveer. Over vijf jaar de kans aan de volgende organisatie om dit te proberen te overtreffen.


  • Verkenning Guillestre
  • Historisch archief Lumbl 1
  • Historisch archief Lumbl 2
  • Historisch archief Lumbl 3

Publicatiedatum: 31 oktober 2022