Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


NOC*NSF NATIONALE SPORTWEEK
Door: Paul Lindeboom i.s.m. Robin Francke

 

De Nationale Sport Week wordt sinds 2004 gehouden in Nederland op initiatief van het Nationale Sport Platform, een stichting die bestaat uit NOC*NSF, de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), de Vereniging Sport en Gemeenten.
Met de NOC*NSF Nationale Sportweek willen ze zo veel mogelijk mensen inspireren om een leven lang te genieten van plezier van sport. Honderden clubs, bonden, gemeenten en andere organisaties open hun deuren. Defensie participeert sinds vorig jaar eveneens. LO&Sport nu ook!


De Nationale Sportweek wordt jaarlijks door NOC*NSF georganiseerd en wordt dit jaar gehouden van 12 t/m 25 september. Sinds een aantal jaren is een 'outdoor-dag' onderdeel geworden van de Nationale Sportweek en vorig jaar heeft Defensie daar ook steun aan geleverd in reactie op een verzoek van Gen. (bd.). Berlijn. Vanwege het succes van afgelopen jaar wil NOC*NSF ook dit jaar een outdoor-dag opnemen voor de verschillende 'host-cities' (o.a. Nieuwegein en Alphen a/d Rijn, red.), en wil dit met steun vanuit Defensie en Nationale Politie organiseren. Dit worden dan de themadagen 'Sport, Defensie en Politie' genoemd.

Tractie
DAOG (Directie Aansturen Operationele Gereedheid): “Mijn beeld is dat de themadag 'Sport, Defensie en Politie' de komende jaren meer tractie krijgt en steeds breder, en dus zichtbaarder, wordt opgezet. De LO&Sportorganisatie kan dit coördineren en faciliteren. De capaciteit voor ondersteuning is te overzien terwijl we hiermee, naast een wervend karakter, een mooie maatschappelijke zichtbaarheid kunnen krijgen, waarbij we thema en boodschap kunnen beïnvloeden…. Een mogelijke volgende stap is dat Defensie vaste ondersteuningspartner wordt van NOC*NSF voor de jaarlijkse Nationale Sportweek.”

Mentale weerbaarheid
De doelstelling van deze themadagen is om jongeren in beweging krijgen en daarbij mentale lessen mee te geven (dus een educatief element) gekoppeld aan Defensie. Het idee vertoont daarmee gelijkenissen met het succesvolle Kamp van Koningsbrugge, alleen gaat het hier om een veel bredere doelgroep en betreft het geen wedstrijd. De doelgroep zijn jongeren in de leeftijd van 16-20 jaar, en hiervoor wordt samengewerkt met scholen en de sportacademie. Aangezien het een Nationale Sportweek betreft is het legitiem om Defensie hier aan te verbinden en biedt het, naast een wervend karakter, de mogelijkheid en podium om een boodschap uit te dragen. In overleg is overeengekomen om dit middels een thema te doen. Het thema voor dit jaar, gezien de gevolgen van de pandemie voor jongeren (mentale problemen) en als maatschappelijke uitdaging in het algemeen, is 'Weerbaarheid'.

https://strato-editor.com/.cm4all/uproc.php/0/Artikelen/Robin%20Francke/.Sportweek%202.jpeg/picture-400?_=183666f76ed

LO&Sport bijdrage
Robin Francke: “De LO&Sportgroep Oranjekazerne is voor dit project de komende jaren de moedersportgroep, lees: zij leveren de TLDO en plaatsvervanger. Voor dit jaar zijn dat Rob Oosterveer en Marvin Huisman. Beide hebben fantastisch werk geleverd en verdienen het om hier genoemd te worden. Daarnaast wordt dit project ondersteund door de LO&Sportorganisaties van CLSK, CZSK en KMar. De uitvoering is dus helemaal paars en dat is vrij uniek.”


Publicatiedatum: 22 september 2022

 

Naschrift redactie: de derde 'host' city was Alphen a/d Rijn, die vrijdag 23 september bezocht werd. Saillant detail was dat diverse activiteiten plaats vonden bij het bedrijf Green Adventures, van onze oud-collega Egbert Ruijgrok (LO&Sportgroep EVN Roosendaal). Het mentale aspect was in zeer goede handen!