Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

INNOVATIEVE MILITAIRE FYSIEKE VORMING (MFV)
OP DE KMA

Door Anne-Marieke van Hulst, i.s.m. Jasper Schout


Begin 2003 is MFV ingevoerd op de KMA. Toen heette het nog Taak specifieke Fitheid (TSF). Het doel hiervan was de toekomstige officier meer kennis mee te geven over alle facetten die invloed kunnen hebben op het gereed stellingsproces. Dit voor de invloed die zij hebben op hun manschappen maar ook zichzelf. De belangrijkste schakel is en blijft de militair zelf die inzetbaar moet blijven tijdens zijn/haar gehele loopbaan en daarna. 

De wijze waarop dit vak door LO&Sport KMA werd aangeboden, is in de loop der jaren met regelmaat veranderd. Het begon met slechts theorielessen in het klaslokaal.
Later werd dit 50% in het klaslokaal en 50% in de praktijk. Sinds 2016 werd de theorie alleen nog maar in de praktijk aangeboden waarbij er een reader als naslagwerk diende.

De zaken die onveranderd bleven, waren de reader (nu nog te vinden op intranet) en de theorie toets. Na 17 jaar deden we op veel vlakken nog steeds hetzelfde. De grote vraag die we ons als Sectie LO&Sport KMA hebben afgevraagd is; “Sluit deze wijze nog wel aan bij onze doelgroep en de veranderde manier van opleiding en training?”.
Het antwoord hierop was: “nee”. Tijd voor verandering dus!

De leergang MFV  is vervolgens tegen het licht gehouden, zowel qua inhoud als aansluiting bij de doelgroep. ‘Blended Learning’ bleek het beste aan te sluiten. Ervaringen in de praktijk, zowel in het veld als in specifieke sportlessen, gecombineerd met studie op de computer. Deze combinatie sluit aan op de manier hoe de huidige Cadet leert. We willen meer de samenwerking met het opleidingskader, tijdens de velddiensten zit de Cadet in de context. Dit sluit tevens aan bij de doelstelling van de LO&Sportorganisatie KL, basiskennis MFV en vaardigheden aan te leren tijdens de KMA-KMS periode en tijdens de VTO  de specifieke kenmerken voor het wapen-dienstvak aanreiken.

Bij het herzien van de MFV bleek dat de reader sterk verouderd was en niet meer aansloot op de huidige doctrine van Military Strength & Conditioning. Daarom heeft de sectie LO&Sport KMA  in samenwerking met de designer van de S3 en feeldlab manager NLDA  een nieuwe digitale MFV-module gemaakt. Nu kan de militair vanaf zijn/haar tablet of telefoon informatie opzoeken, filmpjes bekijken en deze gebruiken in de praktijk tijdens sport of optreden te velde.

Ook de theorietoets was in 17 jaar tijd praktisch onveranderd.  Ook hier was het tijd voor verandering, waardoor de actuele kennis beter getoetst en toegepast kan worden in de praktijk. Daarom wordt er nu getoetst door middel van verschillende praktijk opdrachten die we integreren in de militaire opleiding. Op deze wijze proberen we de praktijk te benaderen en het nut en belang zichtbaar te maken.

In februari 2020 is de nieuwe module in gebruik genomen. De aftrap hebben we gedaan tijdens een symposium dat georganiseerd werd door de fieldlab manager NLDA.
De module was in eerste instantie alleen middels VIOD in te zien (een applicatie op het intranet, red.). De MFV-module is nu echter nog breder bereikbaar op het internet. Iedere militair die in VIO een account heeft, kan de module in zien. (
Www.defensie-vio.nl)

Nieuwsgierig geworden en je wil meer informatie over de huidige MFV? Neem een kijkje op VIO of neem contact op met de auteur.  Www.defensie-vio.nl  (Vervolgens kies je  DOSCO -> KMA en de button met LO&Sport logo. )

Publicatiedatum: 05 september 2020