Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

 REGIMENT JAGERS EN GRENADIERS:
GRONDLEGGERS VAN DE HAAGSE ALO

Door Wil Maaswinkel

 

Bijna alle Commandanten van de LO&Sportorganisatie en ook veel LO&Sportofficieren en instructeurs hebben gestudeerd aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. De invloed daarvan moet niet onderschat worden. Dat Grenadiers en Jagers als grondleggers worden gezien van de HALO maakt de cirkel rond!
In de Nieuwsbrief van het HALO genootschap vond de redactie een leuk verhaal van Francien Lamers-Winkelman. Ze vertelde het op een recente reünie van in 1963 afgestudeerden aan de HALO. Een deel van haar verhaal vind u hieronder.
Het verhaal vertelt iets over het ontstaan van de Haagse Academie Lichamelijke opvoeding. Ze vond het in: REGIMENT GRENADIERS EN JAGERS: GRONDLEGGER HALO, geschreven door Theo Bollerman in het tijdschrift DE SPORTWERELD


Francien schrijft:
Bollerman weerlegt dat de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam de 1e academie was. Zijn verhaal is als volgt:
Aan de Haagse Kweekschool, Instituut voor Gymnastiek en Heilgymnastiek, werd op 12 september 1912 Koninklijke Goedkeuring verleend. Deze datum wordt beschouwd als de officiële oprichtingsdatum van de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding (HALO). Maar volgens Bollerman was het opleiden tot gymnastiekleraar al vele decennia eerder begonnen. En wel bij het garderegiment Grenadiers (granaatwerpers) en Jagers. Een eliteregiment dat was opgericht in 1829 om te dienen ‘onder het oog des konings’. Simpel gezegd: het was de lijfwacht van de koning, gelegerd in de plaats waar de koning regeerde. ’s Gravenhage dus. Om de koning goed te kunnen beschermen, moesten de Grenadiers en Jagers topfit zijn, en werd er veel aandacht besteed aan de lichamelijke ontwikkeling en schermvaardigheid. Aan de taakstelling van de Grenadiers en Jagers werd dan ook toegevoegd: het opleiden van gymnastiek- en schermleraren voor de gehele legermacht.

In 1843 koos ene Jacobus Hermanus Reijs, 19 jaar oud, voor een baan in het leger, net als zijn vader had gedaan. Hij kwam in Den Haag terecht in het regiment der Grenadiers en Jagers, het regiment met de uitstekende sport opleidingsinstelling. Jacobus Hermanus Reijs raakte door de sport gegrepen en haalde het diploma dat hem het recht verschafte om les te geven in gymnastiek. In 1877 publiceerde hij een geschriftje getiteld ‘Lessen der Schermkunst ‘. Jacobus Hermanus is te beschouwen als de grondlegger van de Academie, want zijn zoon, kleinzoon en achterkleindochter bleven op hun beurt verbonden met de uit Reijs’ activiteiten voortgekomen opleidingen.

De zoon van Jacobus Hermanus, genaamd Jacobus Hermanus jr. (1854-1913) trad, net als zijn vader, op jonge leeftijd in dienst van het Garderegiment Grenadiers, en verwierf al snel het diploma van gymnastiekleraar. Maar hij streefde zijn vader voorbij. In september 1878 begon hij met zijn eigen gymnastiek- en schermschool in de Hoge Nieuwstraat in Den Haag. Onofficieel is dat dus de oprichtingsdatum van wat later zou uitgroeien tot de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Jacobus Hermanus Reijs jr. ging namelijk eveneens leraren opleiden. Hij noemde zijn instituut ‘Inrichting voor Scherm-, Gymnastiek- en Exercitie Onderwijs en Orthopedische Behandeling.’


De rest van de geschiedenis van onze HALO, en de familie Reijs, is te vinden in diverse jubileumboeken geschreven door Jan van Heek, Nico van Dam (2002), John van den Berg (2012), Wikipedia, enz. Het artikel van Theo Bollerman kun je hier lezen? 


Publicatiedatum: 21 oktober 2022