Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

COMMAND MESSAGE

Door Jeroen Velders i.s.m. Jan Welling


Beste collega’s van het Dienstvak LO&Sport. 

Vandaag, 15 september 2020, bestaat ons Dienstvak LO&Sport KL, precies 16 jaar.

Graag had ik dit met alle actief dienenden, en alle post-actief geïnteresseerden gevierd op onze Dienstvakdag 2020. De omstandigheden in Nederland en de wereld dwingen ons om af te zien van een dergelijke bijeenkomst. Onze gezondheid en die van onze dierbaren maken dat we even pas op de plaats moeten maken op het gebied van sociale bijeenkomsten.

Ik vind dat spijtig, maar het is wat het is…

Nadat ik mij reeds twee keer eerder op deze wijze tot jullie heb gericht had ik mij erop verheugd onderstaande te kunnen uitspreken in jullie aller aanwezigheid.

Hoewel COVID-19 nog steeds aanwezig is zijn diverse beperkingen verlicht of opgeheven.
Echter, Defensie, de Koninklijke Landmacht en daarmee ook de LO&Sportorganisatie zijn (als vitale organisatie) nooit helemaal stilgevallen.

Onze diensten hebben we op een andere wijze aan de man/vrouw gebracht en daarmee hebben we bijgedragen aan een Landmacht die nog steeds kon leveren en levert. Daar waar de BV Nederland ons nodig heeft.
Naast onze LO&Sport diensten hebben we ook aangetoond te kunnen leveren bij inzet ten behoeve nationale inzet. Hierbij denk ik aan het SNP.

Hoewel niet meer op ‘notice to move’, nog wel steeds als ‘houd rekening met’ in de operatiebevelen van hogerhand genoemd.

Daarnaast wordt er steeds meegedacht en gekeken waar capaciteit van de LO&Sportorganisatie van meerwaarde kan zijn in het kader van NATOPS.

Gelukkig slokt de situatie rondom COVID-19 niet meer alle tijd op. Onze reguliere taken en bedrijfsvoering vragen, en krijgen, ook weer de tijd en aandacht die hiervoor nodig is. Op alle niveaus wordt hard gewerkt om onze bedrijfsprocessen draaiende te houden.
Zo is immers ook nog een reorganisatie gaande die, volgens planning, op 1 december 2020 haar ‘datum begin geldigheid eenheid’ heeft.

Dit alles maakt me een trotse commandant.

Ik ben trots op het adaptief vermogen dat onze LO&Sportorganisatie getoond heeft in de periode die achter ons ligt en ik vertrouw erop dat dit vermogen ook in de tijd die voor ons ligt zal worden getoond.

Ik verwacht dat dit nodig zal zijn! 

Want let wel: COVID-19 is wel teruggedrongen maar nog niet overwonnen! We moeten scherp blijven op de maatregelen die nog steeds gelden! Alleen door scherp te blijven letten zullen we (als KL) in staat zijn om de ‘last man/woman standing’ te zijn wanneer dit nodig blijkt! 

Op onze jaarlijkse DVD is het een fijn en goed gebruik om bij het monument voor smi Arno Budel hem te gedenken en ons respect te betonen. In hem herdenken we ook allen die ons dienstvak zijn ontvallen.

De minuut stilte had ik graag samen met jullie beleefd.

In 2020 mag dat niet zo zijn.

Samen met de SA LO&Sport heb ik dit namens ons allen gedaan. Opdat we niet vergeten! 

Ik wil afsluiten met nogmaals mijn trots uit te spreken: ik ben trots op de LO&Sportorganisatie KL.

We zullen nog sterker uit deze periode komen! 

Ik dank alle actief-dienenden voor de bijdrage aan de LO&Sportorganisatie maar zeker ook de post-actieven voor hun bijdragen in het verleden. Met ons allen hebben we er voor gezorgd dat de LO&Sportorganisatie staat waar ze nu staat! 

Blijf volhouden, #stayconnected en blijf vooral gezond!

Publicatiedatum: 15 september 2015