Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

ASM GESLAAGDEN IN AMERSFOORT

Door Jan Kasper

De “Toekomst is verleden tijd “

Deze titel van het boek van Prof. Polak schoot door mijn hoofd toen op vrijdag 14 februari (Valentijnsdag) voor de tweede keer 7 LO/&Sportinstructeurs van de KL en 9 collega`s van de Klu de ASM Advanced cursus afsloten met het Certificaat. Op de Bernard kazerne werd door de collega`s  op  4 vrijdagen de ASM Advanced  opleiding gevolgd en met succes afgesloten.

De reacties van collega`s  waren op de laatste cursusdag bijzonder positief over de praktische toepasbaarheid van het ASM binnen hun werkgebied. Door de collega`s werd aangegeven dat de toegevoegde waarde van het ASM  meer inzicht had gegeven over de bewegingsanalyse om ieders beweegtalent, ongeacht het niveau, op een gerichte gestructureerde wijze veelzijdiger te ontwikkelen.

Tijdens de opleiding is met elkaar gewerkt om vanuit ASM bouwstenen, die gericht  zijn op fysieke en mentale fitheid, meer inzicht te krijgen in een goede balans tussen functiegerichtheid en presteren. Denken vanuit vaardigheden, concepten en competenties werden vertaald naar spelvormen, oefenvormen en sporten.

Met het accent op een unieke structuur van adaptieve training werd onder leiding van René Wormhoudt (conditietrainer Nederlands Elftal), Prof. Geert Savelsbergh (bewegingswetenschappen VU) en Yordi Vermaat (docent ALO en CIOS en  oud-marinier) met elkaar gewerkt aan het op maat kunnen brengen van gerichte programma`s voor elke vorm van sport en bewegen.

Bijzonder was dat deze laatste dag werd bijgewoond door de collega’s  die mede leiding geven aan de LO&Sport. Binnen de KL Kapt. Joost de Jong, vanuit de KM  Maj Erwin Maarhuis en als vertegenwoordiger van de Klu. Lt Bart Schauwen.   

De titel van dit artikel heeft met de aanwezigheid en betrokkenheid van deze commandanten direct te maken. Immers, reeds in 1951 werd via een ministeriële beschikking een poging gedaan om de drie krijgsmachtdelen met één visie op Sport en Bewegen samen te brengen via oprichting van een gecombineerde Sportschool. Overeenstemming om dit te realiseren werd toen niet bereikt.
Eind jaren zestig werd er weer een poging gedaan door het toenmalige Hoofd van de sectie LO&Sport, Lkol Spanjaard. Ook toen werd samenwerking niet gerealiseerd.
Een derde poging werd gedaan halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw. Aanleiding was de verplaatsing van de unieke School Militaire Lichamelijke Oefening uit Hooghalen naar Ossendrecht. Door drie Sportopleidingsofficieren van de KL, de Klu en de KM werd rechtstreeks contact opgenomen met de toenmalige minister van Defensie Vredeling. Deze was enthousiast over het plan. Omdat niet de juiste hiërarchieke kanalen waren bewandeld, sneuvelde ook dit plan.

En nu in 2020 drie officieren van de drie krijgsmachtdelen die bij de afsluiting van de  ASM – Instructeurs opleiding aanwezig zijn. De verbindende schakel  tussen de visie van de drie Krijgsmachtonderdelen in sport en bewegen is van alle tijden.

Naschrift: De Marine had voor deze cursus nog geen cursisten opgegeven. De Majoor Erwin Maarhuis uit Den Helder was er om zich te oriënteren.Hij vertelde dat hij het ASM in zijn ingediende LO&Sport beleidsvoorstellen heeft opgenomen.

Publicatiedatum: 18 februari 2020, update op 28 februari 2020


ASM EN GOLFPRO'S

Door Jan Kasper en Wil Maaswinkel

Oud-collega Jan Kasper is de promotor van ASM. Vrijdag 14 februari 2020 wordt de cursus ASM, die opnieuw speciaal voor LO&Sportpersoneel van Defensie werd georganiseerd, afgesloten en worden weer een flink aantal collega's ASM gecertificeerd.

Met een grote smile meldde Jan Kasper mij dat ASM ook bij de golfpro's enthousiast wordt toegepast. Zijn reactie op mijn ongelovige blik: “Ik stuur wat tekst en foto's misschien iets om te melden op www.fitforaction.nl.”

De mail van Jan
Hoi Wil, na de ASM cursus voor pro* Golf werden wij als team uitgenodigd op de Golfbaan Haarlemmermeersche Golfclub in Qruiquius. Het was klote weer maar de pro* maakte er een feest van. Speelse vormen met gevarieerd materiaal - van voetbal en honkbal tot golfbal. Alle BMS' (Basic Movement Skills) en Coms (Conditions of Movement) en CA's (Coordinative Abilities) van het ASM waren vertaald naar deze golfworkshop.

Ik begreep dat het ASM de basis is geworden voor het ombouwen van de lessen. Op een voor mij ongelooflijk creatieve manier werd omgegaan met anderhalf uur golf. Zelfs voor mij was het een feest. Spelenderwijs kreeg ik er plezier in.

Op de foto`s één van de speelse vormen waarbij we op een schietschijf op het pak van één van de teamleden met op foam klevende bal moesten mikken. Ook de verschillende clubs en ballen die er op aangepast waren, maakten het bijzonder.

 

Op de bovenste foto zie je mij met Geert Savelsbergh (één van de founders van ASM). De bewegingswetenschapper van de VU die nooit gegolfd had en er verschrikkelijk veel plezier in had.

Publicatiedatum: 18 februari 2020