Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

VAN PARAAT TOT SPORTINSTRUCTEUR

Door Zadkine studenten

De geselecteerde studenten

Op 15 februari, meldde Ruud Bom - Docent Orde en Veiligheid en Coördinerend Docent Sport en Bewegen op Zadkine - zich spontaan bij de redactie:  “Tussen de Olympische Winterspelen door, die jij als triatleet natuurlijk op de voet volgt heb ik de volgende vragen; Of je zelf nog in bloedvorm verkeert, of dat de fiets al een tijdje "aan de wilgen hangt"? en.... of het mogelijk zou zijn dat 2 militaire studenten van de opleiding Sport en Bewegen (Stage lopend in de LO&Sportorganisatie) een stukje schrijven voor "de vrienden van LO Sport"? Aangezien ze nu herkenbaar in afwijkend tenue op verschillende kazernes werkzaam zijn, kunnen zij zich aan de gehele sportorganisatie en de overige vrienden presenteren. Ik hoor graag naar de mogelijkheden.” Het leidde aan het einde van het eerste schooljaar tot onderstaand verslag.

De relatie tussen LO&Sport en Zadkine Rotterdam

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat in de laatste maanden de LO&Sportorganisatie druk is bezig geweest met allerlei trajecten om het personeelstekort op te vangen. Zo loopt er tegenwoordig van alles rond op de sportgroepen; plankliggers, burgersportinstructeurs en verschillende stagiaires met verschillende achtergronden en opleidingstrajecten.

Eén daarvan is het opleidingstraject van het Zadkine te Rotterdam, bedoeld voor actief dienende militairen. De parate militairen hebben gereageerd op INFOOP 2017/07 waarin vijftien plaatsen beschikbaar waren voor soldaten en korporaals vanuit de Landmacht die het wel zagen zitten om als sportinstructeur te werken binnen het bedrijf en de opleiding Sport en Beweging coördinator MBO 4 mochten gaan volgen.

De LO&Sportorganisatie en het Zadkine hebben hier een selectie procedure aan gekoppeld en twee maanden later zijn er 9 aspirant sportinstructeurs afkomstig vanuit diverse eenheden overgebleven die daadwerkelijk mochten beginnen.

De opleiding

Nadat de studenten op 8 en 9 juni 2017 hun laatste intake toetsen hebben gemaakt om deel te mogen nemen aan de opleiding, was het tijd om afscheid te nemen van de huidige eenheid omdat zij een week later werden verwacht op de door hun gekozen sportgroep om daar te beginnen aan hun stage.

Op de stage konden de studenten zich ontfermen over hun pre-BPV opdrachten omdat het schooljaar pas officieel een aantal weken later van start ging. Vanaf 31 Augustus begonnen dan ook de lessen en de werkweek bestond inmiddels uit drie dagen stage en twee dagen school. De lessen worden verzorgd door het Zadkine op Legerplaats Stroe. De theorie wordt daar op de lesaccommodatie gegeven en voor de praktijk onderdelen mochten we een beroep doen op de sportgroep van de GMK. De praktijk bestaat uit een gedeelte van eigen vaardigheden in verschillende sporten. Ook wordt de opgedane theorie in bijvoorbeeld trainingsleer, coachen en begeleiden en het lesgeven hier aan praktijksituaties gekoppeld.

Inmiddels zijn de studenten klaar met het 1e leerjaar en hebben ze al diverse schoolopdrachten uitgevoerd en lessen gegeven. De werkwijze is dan ook dat de opdrachten door school verstrekt worden en dat die op de sportgroep ten uitvoer gebracht kunnen worden. Buiten de reguliere lessen van de sportgroep hebben ze ook een: Pietengym op een basisschool moeten verzorgen, een evenement moeten organiseren (kerstloop/cross, nieuwjaarsloop, sportdag) en hebben ze 6 weken lang les moeten geven

op een basisschool. Ook de Koningsspelen die door ons op 2 verschillende basisscholen in de omgeving van Stroe werden georganiseerd, leverden veel positieve reacties van ouders en stralende gezichten van de kinderen op. Al met al een druk programma met veel afwisseling.

Tot slot

Het eerste schooljaar werd afgesloten met de verplicht gestelde “generieke vakken” zoals rekenen, Engels en Nederlands. Het tweede en tevens het laatste schooljaar zal na de zomer weer van start gaan en daarin zullen de examens plaatsvinden. De motivatie is erg hoog en er worden dan ook geen problemen verwacht bij het afleggen van die examens.

Publicatiedatum: 18 juli 2018