Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

LE STAFADJUDANT EST MORT, VIVE LE STAFADJUDANT

Door Jan Welling met voorwoord Pieter van der Peet

Op 11 oktober heeft Fred Jansen zijn cane overgedragen aan Jan Welling. Fred werd door C-LO&Sportorganisatie hartelijk bedankt voor de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan zijn functie.
Hij schroomde niet om zaken vanuit de LO&Sportgroepen aan te dragen bij het Management-team. Fred Jansen heeft een belangrijke rol gespeeld om de senior onderofficieren een rol te laten spelen bij het FPS-3 proces. Daarnaast heeft hij, na overleg in het land, een belangrijke rol gespeeld in de opzet van een nieuw opleidingshuis.
Fred wordt nu Staf-adjudant bij de SIVO. Gezien zijn capaciteiten zal hij daar erg goed tot zijn recht komen en ook invloed hebben op het niveau van de onder-officieren van de KL.
De nieuwe Staf-adjudant Jan Welling gaf aan het gezelschap zijn speerpunten aan en zal hier bij het adjudanten-overleg nader op terug komen. Jan hamerde in ieder geval op een goede balans tussen werk en privé, iets wat hij intrinsiek heel belangrijk vindt. C-LO&Sportorganisatie gaf aan alle vertrouwen te hebben in de nieuwe Staf-adjudant en wenste hem veel succes en plezier in zijn nieuwe functie toe.

JAN'S SPEECH

"Beste collega’s,

Als eerste wil ik jullie bedanken voor je komst naar Soesterberg om getuige te zijn van de overdracht van de functie. Sommigen van jullie moesten hier toch al zijn, anderen zijn speciaal hier naartoe gereisd. Ik stel dat zeer op prijs. Voor jullie staat een blij en trots man.

Blij omdat ik, na een mindere periode waarin ik even gas heb moeten terugnemen, me weer volledig kan inzetten voor de taken en uitdagingen die voor ons liggen.Trots omdat ik zojuist de functie van Stafadjudant van de LO&Sportorganisatie KL heb overgenomen van Fred Jansen. Ik heb er erg veel zin in!! Voor mij is de functie van Stafadjudant LO&Sportorganisatie de kers op de taart.
Een functie die ik niet altijd heb geambieerd maar waarvan ik nu al blij ben dat hij op mijn pad is gekomen. Een functie waar een werkbaar leven in de LO&Sportorganisatie in samenkomt.
Bovendien: ik vond toch al altijd overal iets van. Nu is dat deel van mijn functie.

Ik kom op een stoel die door mijn voorgangers reeds stevig in onze organisatie is verankerd en doorontwikkeld. Ik kom wat dat betreft in een redelijk gespreid bed. Ik wil hen daarvoor bedanken.
Speciaal wil ik Fred Jansen bedanken die tijdens mijn KMS jaren steeds zijn best heeft gedaan om me op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de LO&Sportorganisatie. Dat is een hele kluif geweest. En ook ik moet al constateren dat het een onmogelijkheid is om alles bij te houden wanneer je buiten de organisatie werkt. Ik ben dus ook nog flink druk om me in allerlei dossiers in te lezen om de finesses te doorgronden.

Fred, ik wil je ook bedanken voor de HOTO periode, waarin ik (zoals je zelf aangaf) je meer heb gezien dan je eigen vrouw…
Gelukkig heb je ook aangegeven dat je niet van de aardbol bent verdwenen en dat ik je mag aanpingen wanneer ik je wijsheid en kennis nodig heb. Dank! Ik zal er zeker gebruik van maken.

Stafadjudant LO&Sportorganisatie KL. Onderofficier naast de Commandant.

Zoals gezegd, ik heb er veel zin in!

SPEERPUNTEN

Wat mogen jullie van me verwachten?
Ik was en ben geïnteresseerd in alle geledingen van onze organisatie. Dat zal zo blijven. Ik wil zo goed mogelijk op de hoogte zijn en blijven van alles wat er speelt: op de LO&Sportgroepen, binnen de regio’s en binnen de staf. Ik zal mijn stinkende best doen een luisterend oor te zijn. Ik wil beïnvloeden waar mogelijk en nodig. Overtuigen waar nodig en mogelijk.

Ik wil mijn ervaring binnen de LO&Sportorganisatie, aangevuld met de informatie die ik bij jullie kom halen (en die jullie ongetwijfeld ook gaan brengen) inzetten bij het verder uitbouwen en professionaliseren van de LO&Sportorganisatie. Met als doel uiteraard: inhoud en uitvoering geven aan onze visie en missie. Uitvoering geven aan onze plannen voor de toekomst. Visie 2020, professioneel Trainen. Met goed opgeleid, goed getraind en gekwalificeerd LO&SPORT personeel om de KL te ondersteunen in het uitvoeren van haar taken! Maar ook met het doel om hen die werkzaam zijn in de LO&Sportorganisatie, of er in de toekomst in gaan werken, een veilige en fijne werkomgeving te bieden.

Een werkomgeving waar er balans is tussen het werk en privé.

Een werkomgeving waar er tijd en ruimte is om adem te halen en waar je zo nu en dan eens even op een zachte steen kunt plaatsnemen om zaken te overdenken: te reflecteren.

Een werkomgeving waar we elkaar ondersteunen en stimuleren in de eigen ontwikkeling.

Een werkomgeving waarin de werkdruk als passend wordt ervaren. (ik heb helaas zelf onlangs kunnen ervaren wat de risico’s zijn wanneer dat niet het geval is…) Dit in een onzekere, soms onrustige wereld.

In een werkomgeving die veel vraagt van hen die er in werken.

Een werkomgeving die niet altijd in balans is.

In een werkomgeving waar vertrouwen in elkaar een groot goed is, onmisbaar in ons dagelijks werk.

Maar ook in een werkomgeving waarin vertrouwen in onze hoogste leiding niet meer vanzelfsprekend is en wat soms zijn weerslag heeft op ons arbeidsplezier.

Ik wil me er voor inzetten en er aan meewerken dat vertrouwen in elkaar te behouden EN het vertrouwen in onze hoogste leiding weer meer vanzelfsprekend te laten zijn. Als je dit Speerpunten wil noemen besef ik dat ze niet erg SMART zijn.
Maar dat hoeft ook niet.

De komende jaren zijn voor mij bovenstaande zaken belangrijk. Ik hoop en ga ervan uit dat ik me hierbij door jullie gesteund mag voelen.  Nogmaals dank voor jullie komst en dan wil ik jullie graag uitnodigen voor een drankje!

Dank!"

Publicatiedatum: 19 oktober 2018