Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


PLAATS UW TGS SLEUTEL

Door: Wil Maaswinkel

Januari, maand van de goede voornemens. Dus zat ik in de fitness. Ik ben de laatste tijd niet veel geweest, want met mooi weer doe ik leuke dingen buiten. Maar goede voornemens en slecht, weer brachten me in de fitness van de KMA!

Ik had de schermpjes aan de nieuwe krachtapparatuur al eerder gezien, maar nu werkten ze. Naast het tellen van mijn herhalingen, gaf het schermpje teksten over wellness, lifestyle en lichamelijke en mentale balans. Maar de meest intrigerende tekst was toch “Plaats uw TGS sleutel”!

Dat houdt mij dan bezig, wat betekent dat, wat gebeurt er als ik die sleutel plaats? Ook deze digibeet snapt dat het niet om een sleutel gaat maar om een stick, die iets gaat registreren. Vraag me niet hoe dat in mijn hersenen gaat maar plotseling herinnerde ik me een artikel in de Zandloper van 1999! Geschreven onder het pseudoniem Piet Verne. Piet Verne, een broer van Jules Verne. De Franse schrijver en toekomstvoorspeller, die al rond 1860 voorspelde dat de mens naar de maan zou gaan, wat 100 jaar later ook gebeurde.

Maar over Piet Verne is meer te vertellen. Ik beperk me: Piet was een markante collega, hij beklom de Mont Blanc, was coach van het nationale Rugbyteam, deed mee aan Parijs Dakar, golft hcp 8.5, is gewoonlijk kort van stof, maar voorspelde in 1999 hoe het er in 2010 uit zou zien. Lees zijn voorspelling!

Piet Paul, mooie rugby-actie

Vroeger, vroeger was alles beter                 
Door Piet 'VERNE'

Roosendaal 1-7-2010

Wie kent hem nog, kap Harry van Meegen sportofficier van de 'de Ruyter van Steveninckkazerne' te Oirschot, de man in wiens loopbaan de kast met ballen veranderde in een kast met grijze mappen. Wie kent hem nog, Wil Maaswinkel die zich als eerste in onze organisatie kolonel mocht noemen en die verantwoordelijk was voor de grote opschud operatie, Wie kent hem nog, kolonel Kees Meijll die in 2005 zich genoodzaakt zag wederom te reorganiseren, in deze slag die we ons nog goed kunnen herinneren werden in één klap vijftig procent BOT’ers huiswaarts gezonden in het kader van het tegen gaan van de vergrijzing. Wie kent ze nog, de gelukkigen die met hun 55 al met FLO gingen. De huidige beroeps moeten weer tot hun zestigste levensjaar. Wie kent ze nog, de instructeurs die daadwerkelijk de lessen krachttraining begeleidden. Wie kent ze nog, die stafneuzen waar je regelmatig mee te maken had als je weer iets was vergeten of je nog snel iets moest regelen. Iedereen echter kent hem nog, de HKC, Ikol Maree de uitvinder van de 'VRWM' Chip,

De lol is er nu wel zo'n beetje af, de uitvinding van de VRWM Chip (Veel Registreren Weinig Manpower), een chip die bij alle militairen bij aanstelling in het oor wordt geïmplanteerd, heeft alle processen snel veranderd. De omgang met leerlingen, één van onze sterkste wapens vroeger, wordt steeds meer geminiseerd. De uitvinder van dit alles was destijds kap Jan Maree, die vond dat tijdens zijn functie als Hoofd Bureau Opleidingscoördinatie er te weinig tijd over bleef voor zijn passie golf. In een ultieme poging zaken efficiënter te maken is deze chip ontstaan. Zijn vader was de man, die deze chips voor vijf Eurocent kon leveren aan de LO/Sportorganisatie.

Zoek de verschillen.

Operatie Chip

Voor de oudere onder de lezers, die niet meer actief werkzaam zijn in onze organisatie, zal ik nu schetsen wat deze efficiëntie 'operatie Chip' voor ons heeft betekend. Als ik 's morgens thuis vertrek begint de in mijn auto geplaatste chip al gelijk de dagelijks heen en weer kilometers te registreren (het blijkt dat ik vroeger altijd een te hoog km bedrag heb ontvangen). Bij binnenkomst op de kazerne wordt mijn chip bij de poort gelijk uitgelezen en hel tijdstip van binnenkomst geregistreerd. Dit binnenkomen, doet gelijk bij Hoofd Bedrijfsvoering (HBV) LO/Sportorganisatie, die sinds 2003 thuis te werk is gesteld, ( bezuiniging reiskosten en werkplek) een rood lampje achter mijn naam branden, zodat hij weet dat ik inzetbaar ben. Het eerste wat ik moet doen is de chips van gisteren uit de sportzaal, krachthok, mountainbikes, klimtoren, touwbaan en hindernisbaan halen en nieuwe 0 (nul) chips hiervoor in de plaats zetten. Deze chips die het aantal deelnemers per elco nummer registreert, hebben we nodig om de rekeningen te versturen. Voor tien uur dien ik deze in het uitleestelefoontje te stoppen, die dit on-line doorblaast naar HBV. Hierna lees ik het defecten scherm af alwaar ik zonder fysieke controle kan lezen of er problemen zijn. De meeste apparaten hebben echter ook met de fabriek een alarmlijn zodat ze al 's nachts door de flexwerkers van deze firma's worden gerepareerd. Op mijn defecten scherm verschijnt wel een melding van voetbal nummer 3 dat deze niet meer voldoet aan de ISO 2009 norm. De ARBO wet geeft aan dat deze direct gewisseld dient te worden om blessures te voorkomen. De chip die in deze bal Zit, doet voor mij het werk. Ik hoef deze bal die zich zelf reeds heeft laten leeglopen alleen langs mijn uitleestelefoon te houden. Morgen zal er weer een nieuwe bal worden afgeleverd. Vroeger was het toch leuker, toen kregen we in februari nog budgetten die we zelf konden besteden. Toen hadden we nog tien nieuwe voetballen liggen in het materiaalhok. In die tijd moesten we nog wel eens spullen afschrijven die nooit gebruikt waren, maar die door vijf jaar liggen weggeteerd waren.

Plaats uw TGS sleutel!

De leerling chip

Ik loop langs het krachthok en hier zijn om acht uur al de eerste leerlingen bezig. Ook hier hebben we niets meer mee te maken, buiten de eerste introductie les. De leerling chip zorgt er zelf voor dat de apparaten goed staan ingesteld met de juiste gewichten en de leerling leest zelf uit hoe vaak hij de beweging moet herhalen. Deze chip houdt vanzelf de trainingstoestand van de leerling in de gaten. TGTF heeft hiervoor de programma's geschreven. Bij foute uitvoering geven deze een signaal en de leerling kan uitlezen wat hij verkeerd doet. Ook de signaal werking over de inzet van de leerling wordt direct naar zijn commandant doorgeblazen.

Outdoor registratielezers

Gelukkig kunnen ze ons bij outdoor activiteiten nog niet missen. Ik laad de GVA spullen in en neem vijf registratie- lezers mee om het aantal beklimmingen en afdalingen automatisch te laten registreren. Hierdoor is HBV direct in staat om thuis mee te kijken of ik wel efficiënt genoeg bezig ben met personeel en middelen afgezet tegen het aantal deelnemers. Op het moment dat ik de poort van de kazerne uitrijd, begint de registratie van mijn oefentoelage en bij terugkomst slaat hel reeds vermeld op mijn BWST, zodat het automatisch aan het einde van de maand wordt uitbetaald. Vroeger was het veel gezelliger want toen moest je nog zeker vier handtekeningen verzamelen om dit voor elkaar te krijgen. Toen had je nog direct contact met de klant. Ook het invullen van de declaratieformulieren was best een leuke bezigheid. Toen kon je nog regelmatig met de administratie bellen om fouten recht te zetten. Ook deze zijn al lang geleden weggesaneerd om dat hun papieren financiële oorlog niet langer nodig was; de chip maakt geen fouten.

Beeldscherm

Ook de materiaal registratie is niet leuk meer. De huidige truc 'bal kapot- morgen nieuwe bal' is wel efficiënt, maar ik mis toch de OTA's, KVO's tellingen en controles wel een beetje. Toen had je nog contact met de afdeling Facilitair, toen kreeg je nog dagelijks papieren over deze zaken. Nu hoef ik nooit meer naar de andere kant van de kazerne om mijn post te halen. Deze processen waren toch een uur per dag werk. Mijn beeldscherm is nu mijn enige communicatie middel.

On-line vergaderen

Morgen is de kwartaal LO/Sportvergadering. Ook dit verloopt anders. Ik ga nu thuis achter het scherm zitten en zet de camera aan en op mijn scherm komen de deelnemers van deze vergadering in beeld. Deze computer thuis hebben we in 1999 nog voor een prikje kunnen kopen bij defensie met een PC privé project. Elk jaar krijgen we de gratis updates tegen inlevering van de ADV dagen. Dit jaar was het de camera, waardoor ik nu de vergaderingen thuis kan bijwonen. Vroeger kostte mij dit elke keer een dag, nu slechts een half uur. Een efficiëntie maatregel die mij bijna twintig dagen per jaar opleveren. Jorritsma heeft het rijden in de spits in 2004 zo duur gemaakt, dat het rijden tot een minimum is beperkt. Alleen de oefeningen worden nog met vervoer geregeld.

E-mail

Het verloop van de vergadering is snel en efficiënt. Het belangrijkste is of ik mijn targets heb gehaald op de meest effectieve manier. Dit kwartaal heb ik gewonnen 35 Eurocent per deelnemer per uur. Ruim twee keer zo goedkoop als de nummer twee. Ik kan nu gelukkig weer uitkijken naar de efficiëntie premie, die ik aan het eind van het jaar toch weer mooi in de knip heb. Niemand weet toch dat ik tijdens de GVA de mensen drie keer langs het leesapparaat heb gestuurd, voordat ze daadwerkelijk afdaalden om de kosten wat te drukken. Vroeger was het toch leuker, je zag je collega's nog eens voor een praatje en je kon aan het einde van de vergadering altijd nog wat moeilijke vragen stellen. Nu dien je vragen via E-mail voorafgaande aan deze vergadering te stellen.

Golf

Zo mijn werkdag zit er weer op, toch wel leuk zo'n werkweek van twintig uur. Nu heb ik tenminste tijd voor mijn hobby. Gisteren heb ik met Ikol b.d. Zimmermann en HKC lkol Maree afgesproken om te gaan golfen, misschien dat Rob en ik vandaag die jonge vrucht een lesje kunnen geven in efficiënt en vooral in effectief Golf.