Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

VOEDINGSONDERZOEK CADETTENOPLEIDING

Door Jeroen Lek, voorwoord Frank Hoek

Jeroen Lek, zelf ook een sportief baasje

Medio 2017 meld Jeroen Lek zich vanuit de Fontys Sporthogeschool Eindhoven bij de Sectie LO&Sport KMA. Bij de intake geeft hij aan dat hij wil stage lopen en afstuderen, en we zien gelijk een win-win situatie.
Een jaar later ben ik uitgenodigd bij de verdediging van zijn onderzoek op de Fontys Sporthogeschool te Eindhoven.
Zijn onderzoeksvraag: wat is de energie inname en het energieverbruik van cadetten tijdens het IP bivak in de BO 1 van de februari lichting 2018. En wat is het effect op het lichaamsgewicht en vetpercentage?
Na een mooie presentatie en een 8 op de cijferlijst kan ik hem feliciteren.
De resultaten / conclusie en aanbevelingen zijn interessant voor Defensie.
Deze resultaten en aanbevelingen zijn ook met de belanghebbende op de KMA gedeeld.
Ik denk een mooi voorbeeld van Maatschappelijk belang en Defensie als stage / leerbedrijf Jeroen gefeliciteerd, wellicht een baan bij Defensie.

Jeroen Lek samen met Frank HoekAanleiding:
September 2017 is de Fieldlab manager A. de Wit geplaatst op de KMA te Breda. Tijdens zijn eerste maanden werkzaam op de KMA heeft hij verschillende onderzoeken gedaan bij oefeningen te velde. Uit deze data kwam naar voor dat tijdens cadetten een zeer intensief programma doorlopen waarin verschillende fysieke activiteiten gedaan worden. Het is de vraag of de hoeveelheid en samenstelling van de voeding voldoet aan zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve energiebehoefte van de cadetten. Een aanname van de LO&Sport en Fieldlab NLDA is dat de voedingsbalans niet in evenwicht is. Daarnaast wordt vermoed dat de cadetten meerdere kilo’s afvallen tijdens de veldoefeningen. Coburn en Malek (2012) schrijven dat als een persoon 1 kilo wilt afvallen er ±7000 Kcal. minder ingenomen worden. Meer dan 1% lichaamsgewicht afvallen per week kan negatieve gevolgen voor de cadetten hebben op het gebied van fysieke-en mentale inzetbaarheid. Voorbeelden ervan zijn verminderde kracht, uithoudingsvermogen en of concentratie aldus Perriello et al. (1995). Om antwoord te krijgen op deze vraag is deze vervolg studie opgezet. Dit beschrijvend onderzoek geeft inzichten over de energie-inname en het energieverbruik van cadetten tijdens een oefening te velde van de februari lichting van 2018.

Doel: Inzicht krijgen in de energie-inname en het –verbruik tijdens een oefening te velde. Op basis van de inzichten kan een advies gegeven worden over de energie-inname tijdens een oefening te velde. De aanleiding van dit onderzoek is dat cadetten vermoedelijk te weinig energie binnen krijgen. Met als gevolg dat cadetten vermoedelijk afvallen tijdens een oefening te velde.

Methode: Doordat de onderzoeker aanwezig was tijdens de oefeningen te velde heeft hij goede observaties kunnen maken van de verstrekte voeding tijdens het IP bivak. Hierdoor is het energie-inname vastgesteld door de onderzoeker. Om het energieverbruik vast te stellen hebben zes mannelijke cadetten van 2KL Alpha groep een Hydalgo (Defensie uitvoering) monitoringsysteem gedragen tijdens de gehele oefening (dag en nacht). Het monitoringsysteem monitort de hartslag, verplaatsing, snelheid en maakt een schatting van het energieverbruik aan de hand van counts in combinatie met algoritmes. Bij cadetten is direct voor en na het IP bivak het lichaamsgewicht en vetpercentage vast gesteld. Tijdens het vaststellen van het lichaamsgewicht droegen cadetten gevechtslaarzen en een gevechtsbroek met lege zakken.


Resultaten:
Cadetten krijgen tijdens de oefening te velde gemiddeld 2748 kcal. (SD=340) binnen per etmaal. Het geschatte energieverbruik komt neer op 4497 kcal. (SD=540). Het verschil tussen de energie-inname en –verbruik was 1749 kcal. per etmaal. Het verschil tussen de energie-inname en –verbruik komt neer op 12245 kcal. gemeten over zeven dagen. De verhouding tussen de genuttigde macronutriënten was 49% koolhydraten, 31% vetten en 14% eiwitten. Op basis van de richtlijnen van Deuster, Kemmer, Tubbs, Zenno & Minnick, (2015), Houtkooper, Abbot & Nimmo (2007), Bachle & Earle (2008) komt de gemiddelde energiebehoefte per dag neer op 850g koolhydraten, 79g vet, 170g eiwit. Tijdens de oefening te velde kregen cadetten 395g koolhydraten, 97g vet, 97g eiwit via de versterkte voeding binnen. Hierdoor komen cadetten 54% koolhydraten te kort, 43% te kort aan eiwit en 22% teveel vet binnen. Het verschil in energie-inname en –verbruik heeft uiteindelijk geleid tot een gemiddelde gewichtsafname van 1,48 kilo en een daling van 3,4% van het vetpercentage.

Conclusie: Er was een verschil tussen energie-inname en het energieverbruik van 1749 kcal. per etmaal. Deze onbalans zorgt in zeven dagen voor een daling van het lichaamsgewicht van 1,48 kilo en een 3,4% daling van het vetpercentage.

Aanbevelingen: Verklein de onbalans tussen de energie-inname en –verbruik. Momenteel krijgen cadetten 3 maal per dag voeding (tweemaal brood en 1 warme maaltijd) dit volstaat niet om te voldoen aan de energiebehoefte. Avondvoeding zou een mogelijk oplossing kunnen bieden. Idailiter bestaat de avondvoeding uit 60g koolhydraten en 20 á 25g eiwit dit bevordert het herstel (Deuster, Kemmer, Tubbs, Zenno & Minnick, 2015; Clark, 2014; Ivy, Res, Sprague & Widzer, 2003) in bijlage 8 vindt u een mogelijk voedingsadvies voor avondvoeding.

Cadetten zullen voordelen ervaren als ze de juiste verhouding macronutriënten nuttigen die voorgeschreven wordt vanuit de literatuur. Deuster, Kemmer, Tubbs, Zeno & Minnick (2015) Schrijven dat 55% koolhydraten, 25% vetten en 20% eiwit volstaat om te herstellen tijdens het militair optreden als het energie-inname en –verbruik overeen komen. Voor duuratleten staat dat ze 10g KH/kg/dag nodig hebben (
Burke, Millet & Tarnopolsky, 2007) en de eiwit behoefte loopt op tot 1,2-1,6 g eiwit/kg/dag (NOC*NSF, 2013)

Publicatiedatum: 11 juli 2018

Naschrift redactie: bovenstaande is slechts een samenvatting. Heb je interesse om het gehele onderzoeksrapport te lezen? Klik dan hier.