Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


THE LEADER IN ME

Door: Oscar Prins

Op 26 april heeft de LO/Sportgroep van de JWF kazerne zijn deuren geopend voor groep 6 van  de basisschool de Marskramer. Dit alles stond in het teken van de Koningsspelen. Het doel was om een vrolijke, gezellige en bovenal sportieve dag voor alle kinderen te organiseren.
Een voor deze tijd bijzondere gebeurtenis. Dit door verscherpte regels over toegang op de kazerne en door het meer taken, minder personeel tijdperk. Over het algemeen is de policy die gehanteerd wordt: externe activiteiten afhouden.

Toch vonden we dat we deze activiteit moesten ondersteunen en wel om twee redenen: de Koningsspelen en goed Nabuurschap.  Op zijn Drents is het Naoberschap, wat staat voor een plicht de Naobers (buren) bij te staan in raad en daad indien dat nodig is.

De LO/Sportgroep van de kazerne heeft deze taak op zich genomen en gebruikt in een win-win situatie. Het bleek dat er op deze basisschool al op een actieve wijze gebruikt wordt van vorming. Zij gebruiken hiervoor de voor kinderen herschreven uitgave van “The Leader in me”. Dit houdt in dat zij werken vanuit zeven eigenschappen of 'gewoonten' van effectief leiderschap, bedacht door de Amerikaan Stephen Covey. Het kennismaken met deze waarden verruimd onze denkbeelden over vorming. Ook het werkplekleren krijgt aandacht door stagiairs in te zetten die binnen defensie opgeleid worden als sportinstructeur.

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap.

Het programma, wat origineel geschreven is voor managers en bedrijven, wordt speels en beeldend op school geïntegreerd in het lesprogramma. De leerlingen worden actief betrokken bij het programma en mogen meedenken en meediscussiëren over wat er wel of niet goed ging.

Er wordt gewerkt met de boom van de zeven gewoontes. Deze begint met 3 gewoontes die bij jezelf liggen.

1.    Wees proactief, je maakt je eigen keuzes. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven en weiger te doen alsof je slachtoffer bent. Jij bepaalt je succes, je plezier of je verveling.
2.   
Begin met het einddoel voor ogen, werk vanuit een plan. Doe wat je moet doen zodat je kunt doen wat je wilt doen.
3.   
Belangrijke zaken eerst, vanuit een prioriteitenlijst aan de slag gaan.

Hierna volgend drie gewoontes die over het functioneren binnen een groep gaan.

4.    Denk in win-win, zoek voordelen die voor iedereen zijn. Het leven gaat niet alleen over mij, het leven gaat over mij en mijn omgeving.

5.    Eerst begrijpen, dan begrepen worden, luister voordat je praat. Luisteren is de belangrijkste communicatieve vaardigheid. Niet alleen woorden maar ook lichaamstaal speelt een belangrijke rol.

6.    Creëer synergie, samen bereik je meer. Dit begint met het erkennen van verschillen en vervolgens samenwerken om tot een beter resultaat te komen dan wat ieder in zijn eentje kan presteren.

Hierna volgt de laatste gewoonte die over jou en je lichaam en geest gaan. 

7.    Hou de zaag scherp, zorg goed voor jezelf. De leerlingen leren dat een auto alleen kan rijden met vier wielen. Wij hebben ook vier delen: lichaam, hart, geest en ziel, waar we aandacht aan moeten besteden. Wanneer er een niet functioneert, zal dit invloed hebben op het dagelijkse leven.

Tijdens de sportdag hebben we geprobeerd zoveel mogelijk de waarde van Covey te verwerken in de activiteiten. Zo waren er samenwerkingsopdrachten en moesten de leerlingen met elkaar overleggen en communiceren om sommige onderdelen goed te kunnen uitvoeren. Dit gebeurde bijv. door een verplaatsingsopdracht over de hindernisbaan met materiaal (de wielen/banden van lichaam, geest, hart en ziel). Dit was een dwingende situatie om de leerlingen te laten samenwerken. Ook was er ruimte voor de leerling om pro-actief te zijn bij groepsvorming en tijdens de pauzes. Ook  leerde de leerling over training van het lichaam in de fitness.

Wat hebben we geleerd:

Uiteraard zit in de organisatie van een sportdag veel leerwinst. Creativiteit, flexibel zijn, veerkracht hebben, samenwerken en open staan voor ideeën kwamen ruim aan bod. Dit ook door de slechte weersomstandigheden.

Verder hebben we inzicht gekregen in een vormingsproces wat landelijk gezien op diverse basisscholen wordt toegepast. Het is goed om te zien dat we in Nederland al vroeg bezig gaan met normen en waarden ten goede van het kind.

Terugkijkend hebben we als kazerne voldaan aan de kernwaarden van de Koningsspelen waarbij goed Naoberschap werd toegepast. De kinderen hebben genoten van alle indrukken die een kazerne geeft. Ze hebben een positieve, sportieve ochtend gehad die ze zich nog lang zullen herinneren.