Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


DE PC STAAT AAN HET
HOOFD STRAAT

Door: Jan Welling

Op 1 november 2016 ben ik alweer 1 jaar Pelotonscommandant van SIVO10 op de KMS. Toen ik die functie begon, heb ik mijn werkzaamheden in de Redactieraad voor de LO&Sportorganisatie op een (zeer) laag pitje gezet. Dit wel met de belofte eens iets te schrijven over deze (voor mij) nieuwe functie. Hieronder wil ik deze belofte inlossen. 

De weg van de Staf naar Stafadjudant
Oktober/november 2014. Ik ben met Kap Emiel Klaassen op cursus voor onze nieuwe functie als medewerkers Integrale Kwaliteitszorg LO&Sportorganisatie (IKZ). Mijn diensttelefoon gaat.

Uiteraard heb ik hem op trillen gezet en ik laat hem dan ook rustig trillen.
In de loop van de dag kijk ik even wie me had willen bereiken: Aooi Jan Joosen, toen Stafadjudant van onze organisatie.
Ik ben die cursusdag niet in de gelegenheid om terug te bellen.

Op weg naar huis schiet het me weer te binnen, ik zet de auto even op een P-plaats bij een benzinepomp en druk op terugbellen.
Jan verrast me met de vraag of ik nog eens wil nadenken om nogmaals mijn dossier op te maken en deze aan de Detectie en Adviescommissie Onderofficieren (DACO) aan te bieden. Nogmaals, want in een eerder stadium was mijn dossier al een keer onvoldoende beoordeeld.

Gelukkig hoefde ik niet meteen een beslissing te nemen en de periode daarna heb ik gebruikt om zelf nog eens goed na te denken en met een aantal mensen over dit onderwerp te sparren.
De kriebels gingen niet weg, aan de andere kant waren er ook twijfels.
Eén keer worden afgewezen, was dat niet genoeg?
 

Na nog wat gesprekken met collegae kwam ik tot de conclusie dat ik het moest doen. Hebben we in de LO&Sportorganisatie niet altijd de mond vol van ontwikkelen medewerker en het krijgen van kansen? Ja dus!

Na het inleveren van het, en deze keer als voldoende beoordeeld, dossier kwam het proces goed op gang. Er volgde een (extern) assessment en een gesprek met de DACO.

Het resultaat: één november 2016 zit ik één jaar op functie als PC van SIVO10. Tijd om te reflecteren, terug te kijken, en te bezien waar ik nu sta.  

Het moment van samenstellen dossier tot nu, heb ik als een groot ontwikkeltraject ervaren. Uit je comfortzone worden gedwongen (vrijwillig voor gekozen uiteraard…) blijkt dat inderdaad een basis voor verandering.
We lezen het in oneliners en we roepen het regelmatig. Ik heb nu weer ervaren dat het zo is: doe dingen buiten je comfortzone, en je ontwikkelt jezelf…
Constant dingen doen die nieuw zijn, stimuleert je en geeft je ontwikkeling een boost. Het kost veel energie, maar het geeft ook veel energie.
 

Wat doet een PC op de KMS?
De Pelotons Commandant geeft leiding aan een instructiepeloton op de School Initiële Vorming Onderofficieren (SIVO), tegenwoordig een deel van de KMS.
Het peloton bestaat, naast de PC, uit een SMI (Senior Instructeur, SRI) en zes Sgt’n(1) opleiders. De SIVO heeft momenteel 10 van zulke pelotons.  

Voorheen in Weert, nu een functietermijn in Ermelo

Op mijn vraag (tijdens de functie introgesprekken) wat de opleiders van de PC verwachten, was het antwoord: ‘adjudant, u gaat over alles wat ademt…’!
De PC zet de lijnen uit en de SRI vertaalt dit naar de opleiders, hij zorgt ook voor de inhoudelijke begeleiding van de opleiders. Uiteraard is de PC wel eindverantwoordelijk.
  

De taken van het peloton zijn het verzorgen van alle mogelijke opleidingen en trainingen die onder de verantwoordelijkheid van de SIVO vallen, het verzorgen van (een deel van de) BPV stages voor de niveau 3 leerlingen uit het VeVa traject. Ook geven we opleidingen aan de NATRES.
De hoofdmoot is natuurlijk het verzorgen van de Initiële Vorming Onderofficier (IVO) opleidingen. Aspirant Onderofficieren (AO) komen uit het VeVa traject: Logistiek, Techniek, Zorg (LTZ) of het  Grondoptreden (GROP).
Ook kan je peloton bestaan uit doorstromers of ‘spijkerbroeken’.

De uitval op de KMS/SIVO (incl. VTO) is te hoog. Op dit moment lopen er weer studies om het percentage AO’n wat op een startfunctie terecht komt op te krikken naar minimaal 50%.
  

Is het heel anders dan het werken op de LO&Sportgroep?
Ik ervaar het niet als heel anders dan het werken op de LO/Sportgroep. Ook op de LO&Sportgroepen heeft de adjudant een belangrijke rol in het ‘komen tot een prima groep’. Dat is op de KMS niet anders.

Afzien, maar toch met een halve glimlach

Zorgen dat het profiel van de instructiegroep ‘gevuld’ is, zodat alle taken en opleidingen kunnen worden uitgevoerd en verzorgd. Ontwikkelen medewerker is hierbij een belangrijke competentie. Dit speelt uiteraard ook een grote rol in het fase 2 à 3 proces.
Ook dat is een belangrijk item op de KMS, net als in onze LO&Sportorganisatie.
Als PC (vergelijkbaar met C-LO&Sportgroep) heb je de volledige P-zorg op je bordje liggen. Mensgericht als ik ben kost mij dat soms veel energie. De systemen die daarbij ondersteunend zijn moet je leren bedienen…

Gelukkig zijn daar nu wel opleidingen voor…
  

Het werken met ‘niet-LO&Sportpersoneel’ bevalt me ook prima. Ook de opleiders op de KMS zijn uitermate loyaal en hebben net zoveel moeite met ‘zesjes’ afleveren als LO&Sportinstructeurs dat hebben.
Soms zouden ze wat meer van een LO&Sportinstructeur mogen hebben, soms zouden LO&Sportinstructeurs wat meer van de KMS opleiders mogen hebben.

Een LO&Sportinstructeur is wat pro-actiever, komt vaak met voorstellen, ook wanneer hij/zij nog geen expliciete opdracht ergens voor heeft.

Wanneer een besluit genomen is voert een KMS opleider zonder dralen uit wat hem/haar is gevraagd, terwijl een LO&Sportinstructeur nog wel eens wil door discussiëren.

Uiteraard is de leerstof compleet anders, het doet me soms denken aan mijn tijd op de voorloper van de LOSS: het OCLO in Ossendrecht. 

Kunnen LO&Sportadjudanten PC zijn op de KMS?
Ik ben natuurlijk niet de eerste (en waarschijnlijk ook niet de laatste…) die vanuit de LO/Sportorganisatie als PC op de KMS is komen werken. Mijn voorgangers hebben al lang bewezen dat LO&Sportadjudanten prima op de KMS als PC kunnen functioneren.
Ik durf te zeggen dat ik het nu, na bijna een jaar, ook redelijk in de vingers heb gekregen.

Ik merk dat de energie die het kost wat afneemt, wat me in de gelegenheid stelt om er weer wat dingen ‘bij’ te doen.

Ook Outdoor aan het werk

Wat heeft het me gebracht?
Het hele proces (dossier opmaken, ambitie-/motivatiebrief schrijven, assessment, selectiegesprekken) heeft mij veel over mezelf geleerd.
Ik moest dingen doen waarvan ik altijd dacht (en zei…) dat die niets voor mij waren en dat ik dat niet kon. Ik heb mijzelf soms verbaasd.
Verbaasd was ik ook over het (werk)plezier wat het me opleverde. En dat terwijl ik het op de Staf van de LO&Sportorganisatie ook prima naar de zin had. Daarnaast stopt de ontwikkeling niet bij de kazernepoort.

Als persoon neem je die ontwikkeling ook mee naar je privé leven, ik ervaar dat dagelijks als een verrijking.

Tot slot
Ik zie dit natuurlijk ook als een voorbereiding op het opvolgen van Stafadjudant Fred Jansen.
Ik heb Landmachtadjudant Donkers nog proberen te overtuigen om mij op onze staf te laten zitten en vandaaruit Fred eerdaags op te volgen. Zijn antwoord was kort en helder: “Mooi verhaal Jan, maar doen we niet”!

Ik moet hem daarin gelijk geven. Het is overigens niet ‘verplicht’ om ‘via’ de KMS Stafadjudant van de LO&Sportorganisatie te worden, het is wel een prima traject om een aantal competenties aan te scherpen die je als SA LO&Sportorganisatie hard nodig hebt.
  

Hoewel het inspanning kost (ook voor de huidige Stafadjudant) om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de LO&Sportorganisatie, heeft het ook zijn voordeel om de LO&Sportorganisatie van een afstandje te volgen. Het beïnvloedt je kijk op de organisatie als je er niet midden in zit.
Als je van een afstandje kijkt naar je eigen organisatie, zie je soms zaken die je niet ziet als je er midden in staat. Het vakmanschap, vanzelfsprekend als je het dagelijks ziet en ervaart, wordt weer eens benadrukt. Maar ook punten ter verbetering worden zichtbaarder, hier kan ik in de toekomst weer mijn voordeel mee doen.
  

Na de finish weer naar de Vlasakkers in Amersfoort

Dat het me uitstekend bevalt op de KMS betekent natuurlijk niet dat ik niet uitkijk naar mijn terugkeer in de LO&Sportorganisatie. Maar voorlopig mag Aooi Jansen nog wel even rustig op zijn plaats blijven…

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaande, kun je die altijd stellen: jr.welling@mindef.nl

Publicatiedatum: 08 oktober 2016