Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

FUNCTIE-OPLEIDING HOOFDINSTRUCTEURS LOOPT NAAR 'T EINDE

Door Anthony Scheepers

De FO Sgt-maj 2018, v.l.n.r. Daniël v Merriënboer, Anthony Scheepers, Rob vd Sluis, Kay Lamers, Matthijs Mostert, Chris Becker, Hans Feenstra, Niels v Woerkum, Anne Bouma, Freek Vermulst, Andries Booi, Tom Linthout, Gerwin Bregman, Mark Reijers en Marco Fekkes.

De Functieopleiding Hoofdinstructeurs (FO HI) zit in de afrondende fase. De voormalig VTO-3 opleiding voor sergeanten-majoors is door Bureau O&TO herschreven en tevens in een modern duaal traject geplaatst. De 12 nieuwbakken HI’s zijn op 8 Januari jl. in Amersfoort gestart met hun eerste “frontale lesweek” in het lesgebouw op de Bernardkazerne. Vervolgens hebben zij de eigen werkplek nodig om invulling en verdieping te zoeken in de bijhorende leertaken. Na een periode van 5 weken op de werkplek keren zij terug voor frontaal week 2 om vervolgens wederom op de werkplek verder te leren.

Afgelopen week (de laatste week van maart, red.) heeft de derde en tevens laatste frontale lesweek plaatsgevonden. Daarbij zijn items als FMOTP, Fieldlab en Mentale Kracht aan bod geweest. Met name het thema FMOTP (zie bijgeplaatste foto’s) heeft veelal in de buitenlucht plaatsgevonden, zo werden zij meegenomen in de wereld van de militair binnen 13 GNK, de wereld van de Genist op de bruggenschool en bij het Vustco in ’t Harde. Verdieping en kruisbestuiving vanuit de rol HI binnen het cluster stond hierin centraal.

De opleiding kenmerkt zich ook door de gastsprekers die een rol hebben gespeeld in de nieuwe inzichten en ervaringen die de HI heeft opgedaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn C-LO&Sportgroep (A3 jaarplan), EC (TSAC en MS&CC), BOTO (GA/TSP/trainingscompendium), Collega-officieren LTC (effectief communiceren), Fieldlab 13 Ltbrig (meten&observeren) en EC (workshop Mentale Kracht).

De komende periode zal iedere hoofdinstructeur zijn opleiding afronden door middel van een proeve van bekwaamheid (PvB) op zijn eigen sportgroep. Dit PvB bevat een presentatie aan zijn eigen C-LO&Sportgroep en de evt. aanwezige Aoo O&T.
Op dinsdag 15 mei a.s. hopen we deze opleiding af te sluiten d.m.v. een diploma uitreiking in Amersfoort.

Team LOSS:
Aooi Scheepers
Smi Fekkes
Smi Reijers

Publicatiedatum: 06 april 2018