Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


CROSS COUNTRY

Door: Oscar Prins

Vooraan: Michael van Rijn. Achter v.l.n.r. Pierre Schoonen, Niels van Woerkum, Oscar Prins, Ruud Lenferink en Albert Odijk.

Op zondag 21 februari mochten 6 cursisten, aangevuld met 2 Anwärters (HBFers (Heeres Berg Fuhrer, red.) in voorbereiding) de opleiding CROSS COUNTRY volgen. Om een beeld te geven van de cursus wil ik iets vertellen van het aanwezige materiaal in relatie met de doelstellingen van een Mentex oefening in bergachtig terrein. Van hieruit laat ik het proces van de cursus zien in relatie met alle risico’s die aan deze sport verbonden zijn.

De materiaal set:

Bij de O&T-groep van Bad Reichenhall ligt een mooie crosscountryset ter grootte van twee militaire groepen veelal niets te doen. De set bestaat uit top materiaal om de activiteit uit te voeren. Helaas wordt de set door eenheden weinig gebruikt. Het materiaal is aangeschaft vanuit vooruitstrevende gedachtes om het ski-onderdeel, wat tijdens de winter activiteit wordt aangeboden, een meer militaire link te geven. Het verplaatsen in de bergen waarbij militaire skill’s en drill’s aan bod komen, is een van de doelstellingen van Bad Reichenhall. Vaak blijkt dat de link met deze doelstelling op de piste niet altijd gemaakt kan worden. Wat is er dan mooier om na een dag technisch trainen een dag cross country toe te passen waarbij de doelstellingen wel naar voren komen? Samen met je groep, onder leiding van de groepscommandant, onder begeleiding van een bekwaam Cross Country instructeur op een veilige manier een tocht lopen, het liefst naar een top, geeft voldoende gedragingen in relatie tot de mentex doelstellingen en ervaringen om een groep sterker te maken.

De cursus:

De opleiding werd verzorgd door de kliminstructie groep van de LOSS. De omstandigheden, behalve de sneeuwcondities, waren optimaal. Wat op zondagavond duidelijk werd, was dat een groot gedeelte van de cursus bestond uit het beïnvloeden van onze attitude ten aanzien van risico analyses. Dit door het leren en verbeteren van het inschatten van; terrein, weer en (als belangrijkste) de menselijke factor. Het blijkt dat meer dan 80% van de ongelukken in bergachtig gebied te wijten is aan menselijk falen. Wat geleerd werd, was het reduceren van alle mogelijke gevaren. Het terugbrengen van 80% naar nul kan alleen wanneer je je erg bewust bent van je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden in combinatie met Terrein en Weer.

Met de IVIDS cursus als startniveau werd begonnen met het verder uitdiepen van theorie lessen over lawines, het terrein, routekeuzes en gevaren van koude en hoe te handelen. Naast het opfrissen van de kennis vond er een verdiepingsslag plaats. Wat opviel was de zeer goede kennis en kunde van de instructeurs. Deze lessen vonden in de ochtend en in de avond plaats zodat er overdag tijd genoeg was om technisch te scholen, ervaring op te doen in het lopen van routes en het in de praktijk brengen van de lawinekunde in combinatie met bewust wording over het terrein.

Het proces:

De cursisten maakten gedurende de week een proces door waarbij aan het einde van de week de kennis, de vaardigheden en de attitude veranderd waren. Persoonlijk heb ik er 100% vertrouwen in dat de opgeleide cursisten een groep veilig door bergachtig gebied kan begeleiden, op tourski’s met gebruik van stijgvellen waarbij de veiligheid van de groep vanaf het aanvangspunt tot het eindpunt de basis is. Dit door een goede voorbereiding, een goede begeleiding van de route en het continue proces van last-minute risico analyse tijdens het lopen van de route.

Risico Management ter nagedachtenis aan kap William Frieling;

William was specialist in het analyseren van de kennis, vaardigheden en attitude elementen in combinatie met visie en risico management. Op de afsluitende cursus dag, boven op de Jenner berg (1874m hoog) hebben wij aan William gedacht: wat hij ons gegeven heeft en wie hij was. Het was een goed en waardig moment voor ons en voor William. Wij hebben boven op de Jenner een denkbeeldige boom geplant voor William en zullen hem nooit vergeten.

De praktijk:

Samen met de sportgroep in Bad Reichenhall zullen we naar mogelijkheden moeten zoeken om dit product tot een succes te maken. Niet alleen wij moeten dit product omarmen, ook eenheden zullen kennis moeten gaan maken met dit product zodat ook zij de meerwaarde gaan inzien. Ik hoop dat dit proces op gang gezet gaat worden de komende jaren.

Namens de cursisten bedanken we de inzet en kundigheid van de instructeurs; aooi Pierre Schoonen, smi Robert Meijer, sgtmarn Jarno Lekkerkerker en aooi Ruud Lenferink.

De Anwärters: sgt1 Rob vd Sluis en sgt1 Joop Groen.

Cursisten: Marco Fekkes, Marco Althuizen, Niels van Woerkum, Michael van Rijn, Albert Odijk en Oscar Prins.