Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

BEZOEK COMMANDANT SPORTSCHULE DER BUNDESWEHR

Door Pieter van der Peet

Op 25 en 26 zijn Kolonel Maul en Overste Wesseler van de Sportschule der Bundeswehr uit Warendorf op bezoek geweest bij de LO&Sportorganisatie. In een kort verslag neem ik u mee in het programma en geef ik aan op welke punten we in de toekomst mogelijk vaker gaan samenwerken. De Duitse collega’s hadden vooraf aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn naar de wijze waarop wij zijn ingericht en de wijze waarop onze LO&Sportgroepen de Fysieke en Mentale O&T voor eenheden uitvoeren.

25 september Richting en inrichting LO&Sportorganisatie:

Op dinsdag-ochtend 25 september krijgen de twee Duitse collega’s, na een openingswoord van C-LO&Sportorganisatie, een presentatie van Chef-Staf, Hoofd Expertise Centrum , en Hoofd Bureau Opleiding&Trainings Ontwikkeling. Daarnaast zijn ook onze huidige en onze toekomstige Staf adjudant aanwezig. Vanaf de eerste slide was er veel sprake van interactie.

Na een goede en gezonde lunch in onze Traditiekamer gaf Commandant LO&Sportschool een presentatie van hoe wij onze collega onderofficieren en officieren kwalificeren voor hun taak op alle niveau’s. Daarna was er tijd om bij de VTO-1 opleiding en de T-WOH-cursus te kijken. De dag werd afgesloten bij de LO&Sportgroep BHK waar de Duitse counterparts een les aan de Kapiteinsopleiding konden zien. C-LO&Sportgroep BHK gaf inzicht in zijn bedrijfsvoering en was beschikbaar voor eventuele vragen.

Bij het diner ‘s avonds bleek maar weer dat onze oosterburen ons systeem heel graag zouden willen overnemen. Hun huidige systeem is anders. Zij geven de luitenants van alle wapens en dienstvakken een 4-weekse cursus om sport en lichamelijke oefening te geven aan hun eenheden. Daarnaast hebben zij een aantal professionele sportwetenschappers die de activiteiten van de kaderleden moeten monitoren en ondersteunen. Tot slot hebben zij een Defensie Top Sportselectie van ongeveer 750 personen.

26 september Schaarsbergen

Op de woensdag werden wij ontvangen in Schaarsbergen alwaar C-LO&Sportgroep Groot Heidekamp en C-LO&Sportgroep Oranjekazerne presenteerden op welke wijze zij burgers en militairen opwerken naar het behalen van de rode baret en vervolgens richting Operationele Gereedheid en Inzet Gereedheid. Na een rondleiding van de LO&Sportinfra van beide LO&Sportgroepen kregen we LO&Sportlessen aan de AMOL en de VAKOL te zien.

Wrap-up

Na de lunch was het tijd om af te ronden en om te kijken waar wij onze samenwerking in de toekomst kunnen uitbreiden. Zij willen graag een Duitse Trainer naar onze LO&Sportschool sturen om mee te kijken bij onze VTO-1 opleiding. Verder willen we gaan kijken of het mogelijk is om bij elkaar in de keuken te kijken ten aanzien van de Militaire Zelfverdediging cursussen. Ook hebben zij veel interesse in het gebruik van Adventurous Training als vormingsmiddel. De Sportschule heeft, op hun beurt, een 9-daagse cursus (KLF) waarin zij jonge officieren leren hoe zij fysieke training kunnen organiseren. Deze cursus zou ons nieuwe inzichten kunnen geven voor onze eigen Militaire Fysieke Vorming aan kaderleden. Ook hebben wij interesse in hun ervaringen met Life Style Coaches. Zij hebben namelijk al een tijdje ervaring met deze coaches die vooralsnog bij hun geneeskundige eenheden zijn geplaatst. Tot slot gaan zij in juni 2019 een symposium Sports and Military Fitness organiseren waarbij wij van harte zijn uitgenodigd. Ook hebben zij ons gevraagd om tijdens dit symposium een presentatie te verzorgen over ons systeem om hen te helpen om ook zoiets dergelijks van de grond te krijgen voor de Duitse Landmacht. En als allerlaatste is het natuurlijk altijd goed om het netwerk met een belangrijke militaire partner te onderhouden. In Litouwen en Mali werken de LO&Sportinstructeurs al nauw samen met elkaar.

Dank aan alle LO&Sportcollega’s die een bijdrage hebben geleverd om deze uitwisseling een succes te maken!

Publicatiedatum: 01 oktober 2018