Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


TAART MET GEVOLGEN

Door: de redactie

Het was mooi om er bij te zijn, het mee te maken. Ik weet niet of Paul al iets vermoedde. Dat hij, nodig was in de vergadering bij het agenda punt over www.fitforaction.nl en www.sportcommisie.nl en de daarbij horende facebook pagina’s “redacteur sport” en “sportcommissie Landmacht”, kan hem niet verbaasd hebben. Maar dat hij in die bijeenkomst in een fel zonnetje werd gezet door de voorzitter van de Stichting Vrienden Dienstvak LO/Sport, Jan van den Dool, verwachtte hij zeker niet. De inhoud van die persoonlijke boodschap vindt u (grotendeels) in de onderstaande tekst.

Paul Lindeboom genomineerd en gehonoreerd
In het kader van het driejarig bestaan van “Vrienden LO/Sport” kunnen vrienden LO/Sport, die nieuws aanleveren, een artikel schrijven of andere initiatieven nemen die bijdragen aan wat “vrienden LO/Sport” wil bereiken, worden genomineerd. Wordt de nominatie gehonoreerd, dan is er taart! Kort geleden is door Paul Lindeboom aan Oscar Prins de eerste taart uitgereikt voor een taartwaardig artikel.  

Maar wat Paul Lindeboom betekent voor “Vrienden LO/Sport is meer dan taartwaardig! Dat hij is genomineerd zal niet verbazen:
Paul Lindeboom heeft de afgelopen jaren, met niet aflatende energie en ijver een zeer groot aantal artikelen, aankondigingen, interviews en andere initiatieven geleverd, die zeer hebben bijgedragen aan het succes van “Vrienden LO/Sport”.  

·         Wat hij doet zorgt ervoor dat je kunt meeleven met het wel en wee van de LO/Sport.
·         Wat hij doet draagt bij aan het welbevinden van medewerkers en oud medewerkers van de LO/Sport en hun families.
·         Wat hij doet ondersteunt het dienstvak op het gebied van corpsgeest, traditie, saamhorigheid en kameraadschap.

Paul is als een geroutineerde wegkapitein in een tourploeg. Hij is alert, leest de wedstrijd, ziet de kansen, zet op het juiste moment zijn renners in. Als hoofdredacteur van www.fitforaction.nl en als Redacteur Sport houdt hij voortdurend iedereen op de hoogte. Hij betrekt anderen steeds bij wat speelt. Hij nodigt uit, daagt uit en enthousiasmeert om mee te doen! Paul is een creatieve, kundige, dragende speler in de communicatie van “Vrienden LO/Sport”.

Daarvoor danken en waarderen we hem. We vinden hem meer dan taartwaardig. Omdat hij liever fietst dan taart eet, krijgt hij geen taart maar een geliefd wielershirt! Als hij u voorbij fietst, ziet u dus dat zijn nominatie is gehonoreerd! Natuurlijk was er ook taart! 

Naschrift van de redactie: Paul schreef kort na het ontvangen van de taart en shirt een artikel over zijn afscheidswedstrijd.