Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


LANG ZULLEN ZE LEVEN,
VEEL ZULLEN ZE GEVEN.....

Door: Wil Maaswinkel

“De baby is geboren, als ze goed wordt gevoed kan ze volwassen worden”.

Een kreet geslaakt op 6 juni 2013, kort na de officiële oprichting van “Vrienden Dienstvak LO/Sport”. We zijn nu drie jaar verder, goed moment om een verjaardag te vieren en in de achteruitkijkspiegel te kijken. Wat wilden we en wat is er van terecht gekomen? Wat we willen staat allemaal keurig in de statuten. Maar het gaat vooral om:

  • het betrekken van medewerkers en oud medewerkers van de LO/Sportorganisatie bij het “wel en wee” van de LO/Sportorganisatie
  • het met elkaar delen van kennis, ervaring en emoties;
  • het ondersteunen van het Dienstvak LO/Sport op het gebied van corpsgeest, traditie, saamhorigheid en kameraadschap.

Veel vrienden
We kijken tevreden terug. De websites www.fitforaction.nl en www.sportcommissie.nl  worden door ons beheerd en goed bezocht. We kennen de facebookpagina’s “Redacteur Sport” en “Sportcommissie Landmacht” met samen ruim 2700 volgers. We brengen (maandelijks) de LO/S Nieuwsbrief uit en (twee maandelijks) de digitale Zandloper. Je hoeft weinig te missen van wat er allemaal speelt! Gezamenlijke activiteiten zoals het betrekken van oud-medewerkers bij de Dienstvakdag en het organiseren van LO/Sportgolf zijn succesvol.  Andere activiteiten zijn nog niet (echt) van de grond gekomen. Maar je moet wat te wensen houden!
Met de  bijdragen van betalende vrienden en “Vrienden in Bedrijf en onze sponsors/supporters staan we er financieel gezond voor.

Is er dan nog wat te wensen?  Ja, we zouden graag nog meer mensen betrekken bij het uitwisselen van nieuws en vakkennis, bij het delen van ideeën en ervaringen en bij het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

En de Oscar gaat naar..........

Taartwaardig
We zijn jarig, dus we gaan taarten uitdelen. We gaan een taart bezorgen bij Vrienden LO/Sport die ons ondersteunen met nieuws aanleveren, een artikel schrijven of initiatieven nemen die passen in wat we als vrienden LO/Sport willen. U nomineert! Wij kiezen en delen uit! Als u iets taartwaardig vindt, mail dan waarom u dat taartwaardig vindt aan fitforaction@hotmail.com .

De eerste Taart gaat naar.....
Iedere Zandloper wordt bekend gesteld wie er van ons een taart heeft mogen ontvangen. De (eerste) Taart gaat naar Oscar Prins (en zijn team).

Zijn artikel “the leader in me” doet op een leuke, leerzame manier verslag van de viering van de Koningsspelen op de kazerne in Assen. Daarbij deelt hij kennis en ervaring over de wijze waarop, met als uitgangspunt de vormingsprincipes van de scholen, een actieve dag is georganiseerd. Een dag die zeer in de smaak viel bij de kinderen. Een dag waarmee op waardevolle wijze het imago van de Landmacht en de LO/Sport is uitgedragen.