Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


PROFESSIONEEL TRAINEN
MET 10 BULLETS

Door: De LO&Sportorganisatie en TGTF


Professioneel Trainen is een containerbegrip waarin samenwerking met de eenheid, innovatie van trainingsmethoden en ondersteuning door technische innovatie bij elkaar komen. De Stuurgroep Professioneel Trainen heeft een lijst met 10 Bullets samengesteld die meer richting geeft aan wat het Professioneel Trainen op hoofdlijnen omvat.

Tijdens een thema bijeenkomst ‘Professioneel Trainen’ op 13 oktober 2016 is, samen met een aantal Cn LO&Sportgroep, besproken op welke wijze we de komende periode concreet invulling kunnen gaan geven aan de realisatie van deze 10 Bullets.

Professioneel Trainen 2020 in 10 bullets:


Trainen:

1. Wij bieden iedere militair een persoonlijk trainingsprogramma (fysiek en mentaal) dat is afgestemd op het individu binnen een team vanuit de taakstelling, voor het best haalbare resultaat.

2. Wij werken met een trainingsconcept dat gericht is op het beïnvloeden en verbeteren van lifestyle (gezondheid), algemene militaire fitheid en specifieke militaire fitheid (1).

3. Wij hebben de regie over de trainingsprogramma’s; de training wordt verzorgd door de LO&Sportinstructeur, gefaciliteerd door een kaderlid of vindt zelfstandig plaats door de militair.

4. Wij verzorgen individuele en teamtrainingen gericht op mentale weerbaarheid, omgaan met stress en teamperformance.

5. Wij beschikken over moderne middelen om het individuele trainingsprogramma zichtbaar te maken.


Monitoren:

6. Wij monitoren lifestyle indicators, algemene militaire fitheid en specifieke militaire fitheid (1) met behulp van standaard testen en specifieke meetapparatuur en geven feedback met het dashboard Professioneel Trainen (PT).

7. Wij beschikken over moderne middelen om de meetgegevens in te voeren en om het dashboard PT zichtbaar te maken.


Kennis, vaardigheden en attitude:

8. Wij beschikken over de juiste competenties om de trainingsprogramma’s te maken, om de dashboards PT te interpreteren en te vertalen in individuele en teamtrainingsprogramma’s, adviserend richting militairen en hun commandanten.

9. Wij beschikken over de vaardigheden om instructie en training te verzorgen op het gebied van algemene en specifieke militaire fysieke vaardigheden en op het gebied van military Strength & Conditioning.

10. Wij beschikken over moderne middelen om kennis op het gebied van training, voeding en presteren onder alle omstandigheden beschikbaar te stellen voor individuen en groepen, ongeacht waar ze zich bevinden en wat ze doen.


(1) Fysieke en Mentale Personele – en Operationele Gereedheid

Publicatiedatum: 10 januari 2017