Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

DE ONTWIKKELING VAN DE ONTWIKKELACADEMIE

Door Paul Lindeboom

Op donderdag 12 april ontving Michel van Dongen, uit handen van C-LO&Sportorganisatie Jan van den Dool, een functioneringsgratificatie voor zijn werkzaamheden m.b.t. de Ontwikkelacademie LO&S. Dit gebeurde nog geen minuut nadat Michel, tijdens de 1 ste managementdag van 2018, een korte ‘heads-up’ had gegeven over de voorbije en huidige ontwikkelingen van dit innovatieve fenomeen.
Dat dit voor hem als een verrassing kwam moge duidelijk zijn. Voor de redactie van Fit for Action was dit meteen een mooie gelegenheid om Michel te bevragen over de Ontwikkelacademie.

Hoe ben je op het idee van de Ontwikkelacademie gekomen?
Ze zeggen wel eens dat je beter een goed idee kunt ‘lenen’ dan zelf een slecht idee te bedenken. Nu is mijn vriendin zo’n 5 jaar geleden, binnen haar schoolbestuur, gestart met het oprichten van een Ontwikkelacademie. Met deze Ontwikkelacademie wilde zij een syteem creëeren waarin zij leraren kon inspireren en ze de kans kon geven om inspiratiesessies, workshops, lezingen en opleidingen te volgen. Alles gericht op de professionalisering van het individu, want als je investeert in je medewerkers, dan komt het uiteindelijk ten goede aan het onderwijs voor de kinderen. Dit werd zo’n succes dat na 2 jaar in Tilburg alle schoolbesturen van het primair Onderwijs & de Lerarenopleiding aansloten bij dit project.

Tijdens mijn ECOD opleiding ‘O&T ontwerper’ moest ik binnen één van mijn leertaken een hoofdstuk lezen uit het nieuwe beleidskader O&iT. Binnen dit beleidskader werd er in één van de hoofdstukken verwezen naar de nota ‘Binden door loslaten: Employability bij defensie’. Binden door loslaten…die kreet kwam mij bekend voor, dus mijn interesse was gewekt. Met employability wordt eigenlijk bedoeld dat je als organisatie jouw mensen de kans geeft om zichzelf duurzaam geschikt te maken voor een positie op de interne of externe arbeidsmarkt. Dus goed werkgeverschap gericht op door- of uitstroom.

Getriggerd door de nota, de positieve verhalen over de Ontwikkelacademie van mijn vriendin, het project Professioneel Trainen 2020 en de gedachte dat we als LO&Sportorganisatie moeten investeren in ons belangrijkste goed (ons personeel) begon bij mij het idee te ontstaan van een ‘eigen’ Ontwikkelacademie LO&S.

Na een aantal orienterende gesprekken met C-LO&Sportorganisatie en een presentatie binnen het Lijnoverleg kreeg ik een definitieve ‘go’. Met beperkte middelen mocht ik het idee uit gaan werken en kijken of er behoefte was aan een dergelijk concept. Tijdens de Dienstvakdag van 2017 heeft C-LO&Sportorganisatie een tipje van de sluier gelicht waarna ik in oktober daadwerkelijk van start kon.

Wat is het doel van de Ontwikkelacademie LO&S?
Met de Ontwikkelacademie willen wij een inspirerende omgeving creëren waarin onze collega’s de mogelijkheid krijgen om zichzelf (verder) te ontwikkelen. Het staat los van de noodzakelijke functie- en loopbaanopleidingen maar het is vooral gericht op de ontwikkelbehoefte van het individu. Dit willen we realiseren door te zorgen voor een breed aanbod van inspiratiesessies, workshops (en cursussen). Hier kan men kennis halen, maar het is ook een platform waar men kennis kan delen - we hebben zelf immers ook zo veel kennis in huis.

Voor wie is de Ontwikkelacademie LO&S bedoeld?
In eerste instantie is de Ontwikkelacademie vooral bedoeld voor het personeel van onze LO&Sportorganisatie KL (militair en burger). Maar soms maken we een uitzondering, want hoe mooi is het als we andere collega’s ook kunnen inspireren? Zo zijn er al meerdere malen een aantal collega’s van de Klu, KM & KMA, fysiotherapie en TGTF aangesloten.

Wat voor soort inspiratiesessies en workshops hebben er zoal plaats gevonden?
De afgelopen tijd hebben we een diversiteit aan sessies kunnen organiseren. Dit varieerde van lezingen tot erg pratisch ingerichte workshops. Sommige items waren misschien direct bruikbaar binnen het werk, andere onderwerpen waren echt gericht op persoonlijke interesses. Deze mix zorgt er voor dat er voor iedereen wel iets te halen is en het enige wat het je kost is (eigen) tijd.

Flywheeltraining

Inspiratiesessie Flywheel training
De allereerste sessie vond plaats op 12 oktober bij Topzorg Beweegcentrum BijCas in Rosmalen. Fysiotherapeut Cas Wolbert (oud LO&S collega van de Klu) heeft samen met zijn collega’s laten zien hoe zij tijdens functionele- en revalidatie training gebruik maken van het Vliegwiel, de Smartcoach en de Excentrix Box. Het gemixte gezelschap (collega’s van de LO&S aangevuld met 2 fysiotherapeuten) hebben zelf kunnen ervaren wat deze (veelal excentrische kracht-) training met je doet en hoe je het mogelijk in zou kunnen zetten.

Workshop Krav Maga
Op woensdagavond 1 november hebben 10 collega’s deel genomen aan een workshop KravMaga in Breda. Ernie van Gorp van Impact Sports Academie heeft de deelnemers meegenomen in het gedachtegoed van dit zelfverdedigingssysteem en iedereen laten ervaren hoe effectief het is. Dat ervaren ging trouwens in combinatie met de nodige ‘pijnprikkels’, zweetdruppels en humor. Desondanks waren de reacties van de deelnemers erg positief en men gaf aan dat het zeker voor herhaling vatbaar is.

Krav Maga


Speed, Agility and Quickness
Oud Olympier Virgil Spier heeft op vrijdag 17 november een twintig tal collega’s mee genomen in zijn kijk op Speed, Agility & Quickness. Hij liet de deelnemers ervaren hoe je op eenvoudige en creatieve wijze kunt werken aan effectiever bewegen. Met name wendbaarheid en lichtvoetigheid speelden hierin een grote rol, want volgens Virgil zijn dit de basisbeginselen voor vrijwel elke sportactiviteit.

CrossFit
Op twee verschillende locaties (Dongen en Apeldoorn) zijn diverse collega’s fysiek aan de bak gegaan in een CrossFit Box. Sommige deelnemers waren al bekend met het trainen in de box’ en zochten naar verdiepingen, voor anderen was het een nieuwe ervaring. Met een kritische maar vooral open blik werd er door onze collega’s gekeken naar datgene wat de trainers vertelden. Al snel kwam men met vragen te zitten als; is het toepasbaar binnen het FMOTP, wat zijn de voor- en nadelen, welke oefeningen of vormen zijn wel of niet geschikt, enz… En ja, dan blijkt dat twee uur toch wel erg kort is!

Wim Hof Methode
De laatste workshop van 2017 werd op 22 december verzorgd door Peter van der Heijden. Peter is een oud collega die zich heeft verdiept in de Wim Hof methode en hij is inmiddels gecertificeert Wim Hof instructeur. Hij heeft onze collega’s laten ervaren dat je met de juiste mindset en ademhaling ‘gemakkelijk’ twee minuten in een ijsbad kunt zitten. Een geweldige ervaring die werd afgesloten met een ‘dipje’ in de Noordzee.


Voeding

De aftrap van het nieuwe (ontwikkel-) jaar werd verzorgd door Kim van Waversveld. Tijdens deze sessie heeft zij de deelnemers meegenomen in haar visie op voeding. Uiteindelijk is er niet gesproken over ‘goed of fout’, maar uit het verhaal van Kim kwam vooral naar voren dat je zelf op zoek moet gaan naar een prettige modus waarop jouw lichaam het best reageert. Naast de nodige theorie is iedereen ook praktisch aan de slag gegaan met het maken van een (slow) juice, smoothie en een verantwoord tussendoortje.

Foamrollen
Heb jij thuis ook een foamroller rond slingeren, maar weet je eigenlijk niet precies wat je er mee kunt? Ik denk dat je niet de enige bent! Gelukkig kwam ik via een van onze collega’s terecht bij Sylvain van de firma Blackroll. Hij heeft de deelnemers laten ervaren (en dat was soms pijnlijk) op welke manier je een foamroller kunt gebruiken, wat het met het lichaam doet, maar ook hoe je de foamroller kunt gebruiken bij het trainen van jouw eenheid. Aan het einde van de dag hebben alle deelnemers een ‘officieel’ certificaat vanuit Blackroll ontvangen en kunnen zij het geleerde in de praktijk gaan brengen.

Mentale Kracht
Op dezelfde dag als het foamrollen werd er binnen de Functie Opleiding Hoofdinstructeur een workshop verzorgd door het bedrijf MindCultivation. Geïnitieerd vanuit een samenwerking tussen BOTO, EC en de Ontwikkelacademie is er, in overleg met de cursusleiders van de LOSS, gekeken of er ruimte was voor een verdieping aangaande Mentale kracht binnen de FO. Nick en Tommy hebben onze HI’s in opleiding een inkijk gegeven in de ontwikkeling van het brein, de prestatiespychologie en wijze waarop wij een bijdrage kunnen leveren aan de mentale kracht van onze klant. Voor het EC was dit een mooie gelegenheid om te kijken in hoeverre het programma van MindCulivation een bijdrage zou kunnen leveren aan de pijler Vorming.

Het Athletic Skills Model (ASM)
Op 6 april is er in samenwerking met het BROC een workshop over het ASM georganiseerd. Grondlegger van het ASM, René Wormhoudt, is de dag gestart met een inspirerende lezing over de inhoud, achtergrond en theorie van het ASM. Na de lunch hebben Joep en z’n mannen de deelnemers laten ervaren hoe je de basisbeginselen van het ASM daadwerkelijk kunt implementeren binnen jouw les of training. De koppeling met BROC kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen, want binnen de Veva wordt al veelvuldig gebruik gemaakt van dit model.

Speed, Agility & Quickness


Wat staat er in 2018 nog meer op het programma?
Tja, dat complete programma staat nog niet in beton gegoten, maar ook dat is in ontwikkeling. Een aantal items zullen in 2018 nog zeker de revue passeren: een cursus EHBO, een lezing over burnout klachten i.r.t. sporten, een kennismaking met Padel (tennis in een glazen ‘kooi’), een boksclinic, enz.., maar goede ideeën of suggesties zijn altijd van harte welkom.

Oriënteren op de Arbeidsmarkt?

Waar kunnen mensen met hun ideeën terecht?
Zoals eerder aangegeven is de Ontwikkelacademie een podium om informatie te halen, maar ook zeker een manier om kennis te delen. Het is dus van belang dat jullie lezers ons voeden met ideeën. Dus heb je een idee waarvan jij denkt dat het aan zou kunnen sluiten bij het concept van de Ontwikkelacademie, stuur dan een mail naar mmc.v.dongen@mindef.nl

Heb je nog nabranders?
Als laatste wil ik nog wel kwijt dat je er verstandig aan doet om regelmatig op intranet de Sharepointpagina van de Ontwikkelacademie in de gaten te houden, want hierop worden alle sessies gepubliceerd.

Publicatiedatum: 17 april 2018