Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


GAMECHANGER

Door: Jan van den Dool


Heb jij een baanbrekend, innovatief of gewoon goed idee waarmee de LO&Sportorganisatie zichzelf kan verbeteren? Laat van je horen!

Waardevolle ideeën zullen op een passende sportieve en/of financiële wijze beloond worden. 

Hoe breng je jouw idee aan?

Maak een korte pitch van het idee door omschrijving van

-           het verbeterde of nieuwe product of proces,
-           de benodigde financiële en/of personele middelen,
-           de geschatte benodigde tijd voor realisatie,

-           de meerwaarde van het product/proces voor Defensie in het algemeen
            en de LO&Sportorganisatie in het bijzonder.
  

Wij zullen jouw idee de juiste aandacht geven en in verschillende fasen beoordelen:

1.         Een beoordelingscommissie vanuit het Expertisecentrum LO&Sport toetst het idee aan vier criteria:

a.         Het idee geeft een verbetering van een bestaand product of proces binnen de LO&Sportorganisatie of is een innovatie voor de LO&Sportorganisatie.

b.         De verbetering past binnen de visie van de LO&Sportorganisatie, een baanbrekend of radicaal idee past in ieder geval in de missie van de LO&Sportorganisatie. Missie en visie zijn hieronder weergegeven.

c.         Het idee is uitvoerbaar. Hiervoor zal het o.a. getoetst worden aan financiële criteria en bezien worden op de benodigde personele capaciteit.

d.         Het idee past binnen de toekomstige ontwikkelingen van de LO&Sportorganisatie.

2.         Na goedkeuring zal budget beschikbaar gesteld worden om het idee, evt. samen met jou als aanbrenger van het idee, verder uit te werken. Het uitgewerkte idee zal door een panel van experts op haalbaarheid en bruikbaarheid beoordeeld worden.

3.         Bij een positief oordeel zal het idee uitgeprobeerd worden binnen de LO&Sportorganisatie. Als de pilot positief verloopt, zal het idee definitief ingevoerd worden. 


Missie LO&Sportorganisatie

De LO&Sportorganisatie Koninklijke Landmacht heeft als doel het bij eenheden en individuen realiseren van een optimale fysieke fitheid en mentale weerbaarheid, essentieel voor de operationele inzet. 

Visie LO&Sportorganisatie 

Fit For Action
Wij zijn er voor de Koninklijke Landmacht.
Door onze diensten wordt de Koninklijke Landmacht fysiek en mentaal beter. Wij zijn er voor individuen en groepen ongeacht waar ze zich bevinden en wat ze doen. We leren van het verleden, benutten de kansen van het heden en houden rekening met de toekomst. Wij kunnen ons aan elke omstandigheid aanpassen want wij zijn een professionele organisatie.


De LO&Sportorganisatie bestaat uit opleiders en trainers met een civiele vakopleiding. Wij leveren maatwerk en doen wat nodig is voor het best haalbare resultaat. Wij ondersteunen, begeleiden en adviseren waar het nodig is. Wij stimuleren en motiveren waar het mogelijk is. Wij zijn doelgericht, weten waar we mee bezig zijn en kunnen dit altijd uitleggen.


De diensten van de LO&Sportorganisatie hebben één ding gemeen: ze komen door samenwerking tot stand. Wij verdiepen ons in de eenheid en we betrekken ze bij onze diensten, want zo vergroten we de kans op succes. Dit doen we structureel, door samenwerking kunnen wij meer.

Jong of oud, man of vrouw, volledig of beperkt inzetbaar, een loopbaan lang: Fit for Action.


Wij zijn de LO&Sportorganisatie.


Heb je een Innovatie Idee? Vul dan het onderstaande formulier in!

Publicatiedatum: 22 maart 2017