Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

CORRESPONDENTEN VERVANGEN DOOR TIPGEVERS

Door Paul Lindeboom

In een poging nog meer copy op de redactieplank te krijgen, en met name de superinteressante ontwikkelingen of sportprestaties niet mis te lopen – ik noem als voorbeeld maar even het bezoek van de LOTTO/Jumbo wielerploeg aan de Oranjekazerne of de PSV-selectie in Oirschot (waar ik van beide activiteiten compleet nul komma niks wist) – heeft een streng geselecteerd elite-korps een week geleden een soortgelijk bericht als onderstaand ontvangen, dat ik per aangeschrevene een beetje een persoonlijk tintje gaf .

Zielig
“In het begin van de oprichting van
www.fitforaction.nl hebben we gewerkt met zo’n 15 correspondenten, die we aanstraalden als mijn ‘ogen en oren’ van de diverse locaties. Dat heeft helaas (op een enkele uitzondering na) niet of nauwelijks gewerkt, ondanks dat ik bij elke mailing benadrukt heb dat het slechts om het tippen ging en dat er niet zelf artikelen geschreven hoeven te worden. (Dat mocht natuurlijk wel.) Het eindresultaat na een jaar of twee was exact nul tips.

Om te weten waar er interessante evenementen of ontwikkelingen zijn, heb ik dit later geprobeerd weg te leggen bij de regio-commandanten, en ook dat is nooit ook maar een keer gelukt.

Oscar Prins, ook als correspondent al actief

Brigades
De nieuwste poging die we nu ondernemen, is om het tippen weg te leggen per brigade. Bij 43 Mechbrig heeft Oscar Prins al positief gereageerd op dit verzoek en hij heeft mij inmiddels al meerdere bruikbare tips gegeven.

Stroop smeren en een beetje slijmen

Bij de KMA/NLDA is mijn oog op jou gevallen, wat vooral gekomen is doordat ik uit jouw artikelen van de laatste jaren, ook die vanuit het uitzendgebied (Turkije) en een keer voor de website, denk te kunnen opmaken dat je schrijven leuk vind.

Anne-Marieke van Hulst op de KMA actief als zwemcoach

Paaien
Maar het is in beginsel echt slechts de bedoeling dat ik getipt wordt als er interessante sporthappenings zijn, bijdragen aan oefeningen, opleidingsontwikkelingen, deelname aan bijzondere sportevenementen (ook particulier/prive), etc. De KMA staat er toch vooral om bekend dat er aan mooie (internationale) sportactiviteiten wordt deelgenomen. Je hoeft mij slechts een mailbericht te sturen met daarin kort datgene wat zich gaat afspelen. Ik duik er dan zelf op door contact op te nemen of een van onze redactieleden daarop te zetten. Het is dus uitdrukkelijk de bedoeling dat het jou zo min mogelijk tijd kost, en ik hoop dat je hier positief tegenover staat.

Marcel van Panhuis in Burkina Faso

Nog zieliger
Ik weet niet waardoor het met de correspondenten nooit ook maar 1 keer gelukt is om een tip te krijgen. Misschien werkt het pas als iemand zichzelf een quotum oplegt van minimaal 1 tip per maand, zodat het in het systeem komt om met regelmaat aan mij te denken. (Vertel dit thuis niet aan je partner…..)

Mark Hendriks

Slechts 10 seconden werk
Wat ik met Oscar heb afgesproken en inmiddels goed werkt, is door bij Facebook in de reactie slechts mijn FB-naam ‘Redacteur Sport’ te vermelden. Ik krijg dan in mijn mailbox fitforaction@hotmail.com een FB-Messenger berichtje met een link naar het bericht. Kost slechts 10 seconden en levert nu al veel op.”

Trompet- en klaroengeschal
Ik had vooraf weinig hoop, maar wat is het dan een mooie werkweek als precies binnen een week het laatste slachtoffer getroffen is door mijn mailbericht en een positieve reactie terug stuurt.
Verheugd kan ik dan nu de FitForTips-brigade aan jullie kan voorstellen:
Oscar Prins 43 Mechbrig (Havelte)
Marcel van Panhuis Luchtmobiele Brigade (Oranjekazerne)
Mark Hendriks 13 Lichte Brigade (Oirschot)
Anne-Marieke van Hulst (KMA/NLDA)

Vanuit de FLO-brigade hadden we Jan Kasper al als correspondent, en hij was wel dermate actief dat we zijn contract verlengd hebben. Vanuit de KNVB nog niets vernomen over een afkoopsom om Jan terug te winnen in het Zeister Bos, elk aanbod zou overigens afgeslagen worden als een volleerd judoka.

Klaas de Jong moet van bovenstaande lucht gekregen hebben, woont vlak bij Havelte, en in een poging om ook tot de brigade toe te mogen treden stuurde hij via Facebook het onderstaande bericht door naar ‘Redacteur Sport’. Zijn verzoek nemen we in beraad.

Klaas de Jong ook FLO-tipgever??


Aoo Polman


Publicatiedatum: 26 januari 2018