Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


ASM OPLEIDING 2019

Door Ruben Mols

 


René Wormhoudt is een van de grondleggers van het Athletic Skills Model (ASM), van de Athletic Skills Track en de Skills Garden. Hij heeft 24 jaar ervaring met de jeugd, het tweede en het eerste team van AFC Ajax. In de jeugdopleiding heeft hij van 2005 tot 2012 de ASM-visie neergezet. Daarnaast deed hij ervaring op in diverse andere sporten waaronder basketbal, handbal, zwemmen en American football. Hij is opgeleid als fysiotherapeut en was tussen 2003 en 2012 conditie-, kracht- en hersteltrainer van het eerste team van Ajax. Sinds 2012 is hij conditie- en hersteltrainer bij de KNVB voor het Nederlands elftal.
René gaf onlangs voor de LO&Sportinstructeurs van KL en KLu een opleiding. Ruben Mols was een van de deelnemers en brengt het onderstaande verslag uit.


“Als trainers zijn wij voornamelijk bezig met het verbeteren van kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, coördinatie en snelheid (KLUCS). Wij verzamelen data omdat wij aan willen tonen, of dat er progressie is geboekt over een X periode. Op deze manier kunnen we het trainingsplan tussentijds evalueren en zijn we in staat om het plan op tijd bij te stellen zodat we effectief het gestelde trainingsdoel kunnen behalen. Vanuit de NSCA werken we met wetenschappelijk onderbouwde en bewezen effectieve theorie en methodiek. Niets mis mee, en laten we dit vooral blijven doen want het werkt!

De opleiding van het Athletic Skills Model heeft mij en menig ander toch anders naar prestatieverbetering laten kijken.

Het is goed om te weten dat het ASM is opgezet om bij de jeugd in een vroeg stadium talent te ontwikkelen en beweegarmoede tegen te gaan.

De opleiding wordt gegeven door zeer deskundige trainers en wetenschappers die het ASM continuüm met wetenschappelijk onderzoek goed onderbouwen. De opleiding besloeg zo’n 75% theorie waarbij we in de resterende 25% praktisch aan de gang zijn geweest. In de praktijk ondergingen we oefenvormen waarbij we door een overload aan CA’s ‘storing’ kregen. Goed voor de bewustwording!

Het ASM wil een betere beweger, want een betere beweger is adaptiever. Hoe groter de adaptiviteit van de atleet, hoe minder de kans op blessures en hoe groter de kans op een overwinning. Om een adaptieve atleet te krijgen kun je een veelzijdig beweegprogramma op stellen waarbij plezier centraal staat.

Er wordt gekeken naar het concentrisch ontwikkelen van alle grondvormen van bewegen (BMS*) middels spel of andere uitdagende vormen van bewegen. Deze vormen doen een groot beroep op de coördinatieve vermogens zoals aanpassingsvermogen en koppelingsvermogen.

Zie de coördinatieve vermogens (CA*) als de bestuurder die achter het stuur van een 4x4 auto zit. Het grote uithoudingsvermogen of kracht (COM*) zijn de tank of motor van de auto. Je kan nog zo veel brandstof of PK’s hebben, als de persoon achter het stuur niet weet hoe hij met zijn 4x4 of het terrein om moet gaan, is hij volledig kansloos.

Als trainer heeft het mijn visie op veelzijdige en concentrische ontwikkeling vergroot. De vertaalslag maken van een betere beweger in het algemeen naar een betere beweger in het veld was erg snel gemaakt. Omdat iedere cursist een ‘evaluatie pitch’ heeft gegeven weet ik dat de overige cursisten er net zo over denken.

Het is in mijn ogen altijd al de taak geweest om kennis te delen, om nieuwe oefenstof te durven implementeren en te kunnen beargumenteren waarom je ergens voor kiest.

Ik hoop dat de mede cursisten (en overige collega’s) zich net als ik, iets meer open stellen voor spel sporten al stuit je in het begin mogelijk op weerstand.

“Sporten hebben meer gemeen dan ze verschillen”

Verklaringen van afkortingen:
*BMS:                 Basic Movement Skills
*CA:                   Coordinative Abilities

*COM:               Condition Of Movement

Publicatiedatum: 10 april 2019