Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 Welkom op de pagina van rubriek 'De Pen'.

Deze rubriek, die in vroeger tijden al het levenslicht zag in 'De Zandloper', maar op een bepaald moment doodbloedde, werd op deze website nieuw leven ingeblazen op initiatief van redacteur André Wijnberger.

André kreeg uiteraard zelf de eerste Pen in zijn handen geduwd, en vanaf dat moment ging de Pen door een gevarieerd aantal zuilen van het sportieve deel van Defensie en daarbuiten.
Tot op heden ging de Pen vanuit de Vijfkamp naar de Survival, naar de Staf (BOTO), Orientering, de GMK in Stroe, het Hoge Noorden, de KVOK in Hilversum, de Politie en KMAR en is als laatste op het CIOS beland.

In de linkerkolom kunt u de artikelen van onze collega's uit deze categorie nog eens rustig nalezen.