Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


SPORTOFFICIER OP KOMST:
CHRISTIAN GOOSSENS

Door: Paul Lindeboom

Op maandag 4 september jl. zijn er drie leerlingen bij de LO&Sportschool (LOSS) gestart met hun laatste deeltraject om sportofficier te worden. Alledrie hebben zij een andere route gevolgd dan tot nu toe gangbaar was. Zo is Christian Goossens een oude bekende, omdat hij eerder al ondersteuning leverde aan de LOSS toen er KLU-sportinstructeurs in de VTO1-opleiding zaten. Daarnaast moeten we niet uitsluiten dat hij net als Pieter van der Peet en John Verstegen ooit een staffunctie in gebouw Y zal gaan vervullen. Misschien is hij daarom wel de allereerste KLU-sportofficier die de KL-sportofficiersopleiding volgt. Een voorstelrondje in drie etappes.

Hoe zag (het belangrijkste deel van) je sportieve leven er uit voordat je bij Defensie aantrad? Al vanaf jongs af aan heeft sport een belangrijke rol in mijn leven gehad. Zo begon ik vanaf het moment dat het kon en mocht op 5-jarige leeftijd, net als mijn grote broer, met judo. Nu, 32 jaar later, blijft het judo mij nog steeds boeien en heb ik mijn Judoleraar-B diploma in bezit alsmede de 2e dan (zwarte band). Op 15-jarige leeftijd ben ik ook Jiu-jitsu gaan beoefenen waarin ik inmiddels ook mijn 1e dan heb behaald en voornemens ben op termijn ook mijn Jiu-jitsu-leraar B diploma te gaan halen. Door de jaren heen heb ik nog verschillende andere sporten beoefend zoals voetbal (met name als keeper bij o.a. het 2e van de amateurs van NEC), rugby en survival. Na mijn Mavo en Havo was het al snel duidelijk dat het CIOS voor mij dé opleiding was om te gaan doen. Op het CIOS heb ik de Defensie richting gevolgd (nu de stream SCUB) en daarnaast als klein keuze vak buitensport en zelfverdediging. Op het CIOS ben ik in aanraking gekomen met Defensie door zowel een stage periode bij de Luchtmobiele Brigade (KKN) en de Luchtmacht (AOCS NM). Eenmaal werkzaam bij de Luchtmacht als sportinstructeur heb ik ook de mogelijkheid aangepakt om in deeltijd de Sportacademie te volgen.


Op welk moment of door welke gebeurtenis kwam je op het idee om bij de LO&Sportorganisatie te solliciteren? Op aanraden van een docent op het CIOS te Arnhem heb ik voor de Defensie richting gekozen om zo een beter passend vakkenpakket te hebben met het oog op een mogelijke vervolgopleiding (Sportacademie). Voor de Defensie richting heb ik ook stage moeten lopen bij zowel LMB (met Ton Wessel als stagebegeleider) als CLSK waar mijn interesse/ passie voor het vak is aangewakkerd.

Welke opleiding(en) heb je gevolgd en welke werkervaring heb je opgedaan waarvan je denkt dat het doorslaggevend is voor het kunnen functioneren als Cdt sportgroep?
Mijn functioneren als sportinstructeur de afgelopen 15 jaar is naar mijn mening de beste leerschool geweest die mij voor mijn huidige functie heeft voorbereid. Wat ik met name als zeer leerzaam heb ervaren, was de periode van 15 weken dat ik heb uitgeholpen bij de VTO1 Sport als instructeur hier in Amersfoort. Tevens heb ik 10 jaar ervaring als Kerninstructeur Aanhouding en Zelfverdediging (AZV) en 4 jaar als Kwaliteitsbewaker AZV opgedaan waarbij het opleiden van instructeurs/ bewakingspersoneel en het ontwikkelen van het deelgebied mij bezig heeft gehouden.  Daarnaast heb ik door de jaren heen niet stil gezeten en heb o.a. de Verkorte Opleiding Lichamelijke Opvoeding (VOLO) gevolgd. Ook heb ik de opleiding gevolgd tot Leiderschap (LTV) Trainer bij de Luchtmacht waarna ik ook regelmatig trainingen heb verzorgd aan de leidinggevenden van de vliegbasis Volkel.

AZV trainingen voor de KLu-sportinstructeurs


Denk je dat het een voordeel is dat je v.w.b. de KLu niet het reguliere functieloopbaan c.q. -traject volgt? Ik zie het als een unieke kans om als eerste luchtmachter de VTO voor officieren van de CLAS te mogen volgen. Ondanks dat ik het CLSK traject (taaktraining) als nuttig en leerzaam heb ervaren, twijfel ik er niet aan hier veel te kunnen leren en interessante (nieuwe) inzichten op te doen. Daarnaast hoop ik ook iets bij te kunnen dragen vanuit mijn ervaring/visie als luchtmachter om zo van elkaar te kunnen leren.

Wat is de mooiste sportervaring c.q. –wedstrijd waaraan je hebt deelgenomen? Evenementen waar ik met plezier weer bij terug kom zijn; de 4daagse, Zevenheuvelenloop, NMK Survival en de Strong Viking Run die ik 2x per jaar met mijn vrouw Emmeline loop.
Verder heeft iedere sport mij wel op een of andere manier iets moois gebracht. Een volle prijzen kast v.w.b. Judo en Jiu-jitsu, een prachtige ervaring van kameraadschap en teamspirit bij het rugby en de kans je eigen grenzen te verleggen bij Survival/Obstacle runs.

Publicatiedatum: 12 september 2017