Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
 
 
 


Veteranen van het dienstvak LO&Sport
Door: Fred Jansen

Amersfoort, 26-09-2016. Het formaliseren van een eigen veteranen vereniging laat nog even op zich wachten. Echter, er is mogelijk wel behoefte aan contact. Er bestaat al een hulplijn. Zie hiervoor onderstaand bericht van het veteranen platform.

In sommige situaties hebben veteranen of hun relaties behoefte aan een steuntje in de rug. Bijvoorbeeld als de gevolgen van een uitzending gaan opspelen. Deze steun krijgen ze vaak van hun directe sociale netwerk, zoals familie en vrienden. Maar die steun kunnen ze ook krijgen van een collega-veteraan die hiervoor een speciale training heeft gevolgd, een zogeheten veteranenhelper die deel uitmaakt van het nuldelijnsondersteuningssysteem veteranen. 

Wat is het nuldelijnsondersteuningssysteem veteranen en wat betekent dat voor de veteraan en zijn directe relaties? En hoe kan je zelf een beroep doen op deze steun?

Veteranen hebben als (ex) militair van oudsher een bijzondere band met elkaar. Daardoor begrijpen ze elkaar vaak beter. Veteranenhelpers bieden een luisterend oor en geven een steuntje in de rug. Het zijn geen mantelzorgers, maar zo nodig wijzen ze de weg naar de professionele hulpverlening. Het Veteranen Platform coördineert het landelijk netwerk van meer dan 400 getrainde helpers. Lees ook de folder op deze website. http://veteranenplatform.nl/steun-inroepen-van-een-nuldelijnshelper/

Hoe kom je in contact met een veteranenhelper:

* Via de Digitale Sociale Kaart

* Via het Veteranenloket of telefonisch 088 334 00 00

* Via een van de Samenwerkende Veteranenontmoetingscentra

* Via een van de verenigingen aangesloten bij het Veteranen Platform