Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
 
 
 

OVERLIJDEN H.J.N. KOK

Door: Wil Maaswinkel

Ons bereikte het droevige bericht dat onze oud-collega Harry Kok op 25 oktober, op 81-jarige leeftijd, onverwacht is overleden. Luitenant –Kolonel H.J.N. Kok was van april 1984 tot juni 1990 Commandant van de LO&Sportorganisatie.

Eén van zijn belangrijke verdiensten was het (verder) verzelfstandigen van de LO&Sportorganisatie. Met succes heeft hij zich ingezet om onze organisatie te profileren, te professionaliseren en een eigen gezicht te geven.

Hij was de initiator van het instellen van “adviesgroepen”. Harry vond dat je de know how in de organisatie zo efficiënt mogelijk moest benutten. Hij vond het betrekken van medewerkers bij het beleid noodzakelijk voor een hoge kwaliteit en een breed draagvlak.

Dat hij visie had en sterk betrokken was bij de LO&Sport, blijkt uit wat hij zei bij het aanvaarden van zijn commando in 1984: “Het fundament van ons denken en handelen is nu neergelegd in de ‘Systematiek van de LO&Sport in de KL’. Niet eerder is er een zo duidelijk leesbare en praktische leidraad geweest. Ik ben er trots op dat nu de noodzakelijke uniformiteit in denken en doen binnen ons organisatie kan worden gewaarborgd”.

De redactie betuigt haar medeleven aan echtgenote Toos, de kinderen, familie en vrienden.

Publicatiedatum: 27 oktober 2017

.